Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos apmatai
  
 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1940-1989 m.

Iš Lietuvos Kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos svetainės:

Bažnyčia ir žmogaus teisės
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas