Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos apmatai
  
 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje po totalitarizmo

Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 m.

2001 m. gyventojų surašymo duomenys

Šaltinis: www.std.lt


TIKYBA

Gyventojų sk.

Gyventojų sk. procentais

IŠ VISO

3 483 972

100%

Romos katalikų

2 752 447

79%

Stačiatikių (ortodoksų)

141 821

4,07%

Sentikių

27 073

0,78%

Evangelikų liuteronų

19 637

0,56%

Evangelikų reformatų

7 082

0,2%

Jehovos liudytojų

3 512

0,1%

Musulmonų sunitų

2 860

0,08%

Visos (pilnos) evangelijos Bažnyčios

2 207

0,06%

Sekmininkų

1 307

0,04%

Judėjų

1 272

0,04%

Baltų tikėjimo

1 270

0,04%

Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių)

1 249

0,04%

Septintos dienos adventistų

547

0,02%

Naujosios apaštalų Bažnyčios

436

0,01%

Budistų

408

0,01%

Graikų apeigų katalikų (unitų)

364

0,01%

Krišnos sąmonės judėjimo

265

0,01%

Karaimų

258

0,01%

Metodistų

211

0,01%

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų)

197

< 0,01%

Šri Satja Sai Babos organizacijos

107

< 0,01%

Nedenominacinės krikščioniškos Bažnyčios

75

< 0,01%

Kristaus bažnyčios

52

< 0,01%

Bahajų

31

< 0,01%

Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios

30

< 0,01%

Scientologijos bažnyčios (scientologija)

15

< 0,01%

Ošo meditacijos centrų

12

< 0,01%

Suvienijimo Bažnyčios

4

< 0,01%

Nurodė evangelikas, protestantas

660

0,02% 

Nurodė krikščionis

275

< 0,01%

Kitų tikybų

515

< 0,01%

Netikintis

239

0,01%

Nė vienai

331 087

9,50%

Nenurodė

186 447

5,35%