Lietuvos Vyskupų Konferencija
  
 

 

Be vyskupijų yra taip pat kitokių, neteritoriniu pagrindu sudaromų Bažnyčios struktūrų.

Kariuomenės ordinariatas pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę prilygsta vyskupijai. Jam vadovaujantis vyskupas ordinaras drauge su generaliniu vikaru ir kapelionais rūpinasi kariuomenėje tarnaujančių katalikų ir jų šeimų narių sielovada.

„Opus Dei“ yra Katalikų Bažnyčios asmeninė prelatūra. Šiuo metu prelatūrą sudaro apie 80 000 žmonių iš penkių žemynų. Prelatūros būstinė yra Romoje.

Rūpintis užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų sielovada Lietuvos Vyskupų konferencija delegavo prelatui Edmundui Putrimui.