Lietuvos Vyskupų Konferencija
  
 

Užsienio lietuvių sielovada

Lietuvos Vyskupų Konferencija deleguoja prelatą Edmundą Putrimą rūpintis užsienio lietuvių sielovada.