Katalikų organizacijos ir bendrijos
  
 

Lietuvos jaunimo pastoracijos centras

Skapo g. 4, 01122 Vilnius
El. paštas: ltjpc@yahoo.com

Vadovė – Roberta Daubaraitė-Randė, tel. +370 33463; ltjpc@yahoo.com

Vyskupijų jaunimo centrai

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras
Birutės g. 9, 56124 Kaišiadorys
El. paštas: kvjcentras@gmail.com

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras
Vilniaus g. 7, 44281 Kaunas
Tel. (37) 32 25 78; mob. 8 687 98 265
El. paštas: info@kajc.lt

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
Marijonų g. 24, 35138 Panevėžys
Tel./faks. (45) 50 77 94
El. paštas: pvjc.alkc@gmail.com

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras
Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai
Tel. (41) 42 72 63, faks. (41) 52 21 16
El. paštas: svjcentras@gmail.com

Telšių vyskupijos jaunimo centras
Gedimino g. 17, 87134 Telšiai
Tel./faks. (444) 6 07 22
El. paštas: svjcentras@gmail.com

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras
J. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
Tel. (343) 9 28 91; +370 671 88763
El. paštas: jaunimo.vvjc@gmail.com

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras
Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. (5) 212 3493; +370 610 37314 arba +370 684 09266
El. paštas: vajcui@gmail.com