Katalikų socialinė veikla
  
 

Šeimos centrai

LIETUVOS ŠEIMOS CENTRAS
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 82 63
El. p. lsc@lcn.lt
Puslapis internete: lvk.lcn.lt/p_strukturos/lsc/
    Direktorė – Vijoleta VALANTIEJUTĖ

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras
Birutės g. 9
LT-56124 Kaišiadorys
Tel./faks. (346) 5 22 01
El. p. seimos.c@ks.lcn.lt
Puslapis internete: kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/seimosc
    Vadovė – Marytė BAGDONIENĖ

Kauno arkivyskupijos šeimos centras
Aukštaičių g. 10
LT-44148 Kaunas
Tel. (37) 20 75 98, (37) 321122; faks. (37) 32 33 40
El. p. seimos.c@kn.lcn.lt;laukimas@lcn.lt
Puslapis internete: kaunas.lcn.lt/03/seimosc
    Direktorė – Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ

Panevėžio vyskupijos šeimos centras
Marijonų g. 24
LT-35138 Panevėžys
Tel./faks. (45) 507791
El. p. pscentras@takas.lt
Puslapis internete: panevezys.lcn.lt/kurija_kt/seimosc
    Direktorė – Jūratė ŠAUMANIENĖ

Šiaulių vyskupijos šeimos centras
Vilniaus g. 247b
LT-76343 Šiauliai - ACP
Tel. (41) 52 06 26; faks. (41) 52 21 16
El. p. seimoscentras@takas.lt
Puslapis internete: siauliai.lcn.lt/centrai/c_seimos.html
    Direktorė – Daiva ŠPINKUVIENĖ

Telšių vyskupijos šeimos centras
Gedimino g. 17
LT-87134 Telšiai
Tel. (444) 6 06 22
El. p. guboja@hotmail.com
    Direktorius – kun. Antanas LAPĖ, mob. tel. (687) 8 79 87

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras
Vytauto g. 25
LT-68300 Marijampolė
Tel. (343) 5 35 52
El. paštas: seimos.c@vk.lcn.lt
Puslapis internete: vilkaviskis.lcn.lt/kurija_kt/seimosc
    Direktorė – Lina BRAUKYLIENĖ

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras
Aušros vartų g.12
LT-01129 Vilnius
Tel. (5) 264 48 83; faks. (5) 212 13 72
El. paštas: info@vasc.lcn.lt
Svetainė internete: vasc.lcn.lt
    Direktorius – Algirdas PETRONIS