Vienuolijos ir pasauliečių institutai
  
 

 

Lietuvos pašvęstojo gyvenimo svetainė www.vitaconsecrata.lt

Pirmieji krikščionybės skleidėjai Lietuvoje nuo XIII a. buvo pranciškonų ir dominikonų vienuoliai. XIV a. pabaigoje Lietuvoje buvo 9 vienuolynai ir apie 100 vienuolių. XV a. pabaigoje Lietuvoje įsikūrė pirmieji moterų vienuolynai. XVI a. kontrreformacijos sąjūdis paženklintas švietėjiška jėzuitų veikla. Lietuvai netekus valstybingumo, XIX a.vienuolijos patyrė Rusijos carinės valdžios varžymus.

1918 –1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje vienuolijos aktyviai veikė švietimo bei socialinėje srityje.

1940 m. Lietuvoje buvo 771 amžinuosius vienuolystės įžadus davęs asmuo: 490 moterų ir 281 vyras. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vienuolijų nuosavybė ir jų globojamos institucijos buvo nacionalizuotos. Nepaisant sovietų valdžios vykdytos katalikų vienuolijų draudimo bei persekiojimo politikos, Lietuvoje pogrindžio sąlygomis gyvavo pašvęstojo gyvenimo bendrijos. Jų nariai vykdė katekizaciją, prisidėjo prie pogrindinės literatūros leidybos bei platinimo, netgi vykdė misijas kitose Sovietų Sąjungos respublikose.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vienuolijoms teko atsiliepti į naujo laikotarpio reikalavimus. Varžymų metais moterų vienuolijose buvo įprasta gyventi mažomis grupelėmis butuose. Teko iš naujo burtis bendruomeniniam gyvenimui, peržiūrėti vienuolijų įstatus atsižvelgiant į naujausius Bažnyčios dokumentus. Pradėtos vykdyti bendros įvairių kongregacijų vienuolių ugdymo programos. 1995 m. įkurta Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija. Buvo įkurta ir analogiška Vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija.

2005 m. Lietuvoje veikė 14 vyrų ir 39 moterų pašvęstojo gyvenimo institutai, ordinai, kongregacijos bei bendruomenės.

Literatūra:

Regina Laukaitytė. Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos bruožai. Vilnius, 1997.

Puslapiai internete: