Vienuolijos ir pasauliečių institutai
  
 

Vyrų vienuolijos

Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongreso (2005 11 18–19) puslapiai ir dalyvių sąrašas

Lietuviškos svetainės internete:

Visi vyrų ordinai ir bendruomenės (su nuorodomis į puslapius internete):

Besirengianti tapti kongregacija