Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Lietuvos arkivyskupijos ir vyskupijos

Your browser does not support SVGs

Po Šventojo Sosto įvykdyto administracinio perskirstymo 1991 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje yra dvi bažnytinės provincijos: Vilniaus ir Kauno.

Vilniaus bažnytinę provinciją sudaro Vilniaus arkivyskupija, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijos.

Kauno bažnytinę provinciją sudaro Kauno arkivyskupija, Vilkaviškio, Telšių ir Šiaulių vyskupijos.

LIETUVA 1999 2000 2001 2002
Plotas (km2): 65 300 65 300 65 300 65 300
Gyventojų: ~ 3 698 500 ~ 3 698 500 ~ 3 483 000 ~ 3 456 244
Lietuvos Statistikos departamento duomenys (2000-2002 m.)

KATALIKŲ BAŽNYČIA 1999 2000 2001 2002
Katalikų: ~ 2 943 300 ~ 2 827 870 ~ 2 776 550 ~ 2 741 250
Parapijų: 675 676 676 677
Rektoratų: 142 147 122 120
Diecezinių kunigų: 666 704 699 710
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 32 29 26 19
Kunigų vienuolių: 93 89 94 95
Seminaristų: 226 235 233 231
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 120 124 126 112
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 867 743 753 790
Pakrikštyta: 33 959 31 981 27 616 25 774
Sutuokta porų: 10 790 10 527 9 139 8 490
Palaidota: 29 990 30 435 29 480 31 563
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000