Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Kaišiadorių vyskupija

Į Kaišiadorių vyskupijos svetainęVyskupas ordinaras:
JONAS IVANAUSKAS

Vyskupas emeritas:
JUOZAS MATULAITIS

Kurijos adresas:
Kęstučio g. 44
LT–56124 Kaišiadorys

Tel. (346) 5 22 08
Faks. (346) 6 00 36

El. p. kurija@ks.lcn.lt
Svetainė internete: kaisiadorys.lcn.lt

Įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

1991 m. gruodžio 19 d. tapo Vilniaus bažnytinės provincijos dalimi.

Pagrindinė piligrimystės vieta – Pivašiūnai.


STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 6 557 km2 6 557 km2 6 557 km2 6 557 km2
Gyventojų: ~ 191 200 ~ 191 200 ~ 191 200 ~ 190 300
Katalikų: ~ 165 200 ~ 164 200 ~ 164 200 ~ 163 300
Parapijų: 68 68 68 68
Rektoratų: – – – –
Diecezinių kunigų: 61 61 64 62
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 1 1 1 –
Kunigų vienuolių: – – – –
Seminaristų: 9 15 14 16
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: – – – –
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 14 17 17 15
Pakrikštyta: 1 450 1 710 1 290 1 331
Sutuokta porų: 628 642 473 440
Palaidota: 1 967 2 318 2 144 2 235
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2002 ir 2003 ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos