Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Panevėžio vyskupija

Į Panevėžio vyskupijos svetainęVyskupas ordinaras:
LINAS VODOPIANOVAS OFM

Vyskupas emeritas:
JONAS KAUNECKAS

Kurijos adresas:
Upytės g. 3
LT-35248 Panevėžys

Tel. (45) 43 51 56

El. p. kurija@paneveziovyskupija.lt

Svetainė internete: www.paneveziovyskupija.lt

Vyskupija įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

1991 m. gruodžio 19 d. tapo Vilniaus bažnytinės provincijos dalimi. Pagrindinė piligrimystės vieta – Krekenava.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 13000 km2 13000 km2 13000 km2 13000 km2
Gyventojų: ~ 443 500 ~ 443 000 ~ 405 500 ~ 405 500
Katalikų: ~ 377 500 ~ 377 000 ~ 333 300 ~ 333 300
Parapijų: 113 113 111 111
Rektoratų: 1 1 3 3
Dieceziniai kunigai: 99 100 97 89
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 4 2 – –
Kunigų vienuolių: 1 1 2 1
Seminaristų: 23 26 26 33
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 1 1 2 5
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 84 79 79 83
Pakrikštyta: 4 290 3 929 3 309 3 070
Sutuokta porų: 1 309 1 257 1 097 898
Palaidota: 4 481 4 340 4 519 4 442
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2002 ir 2003 ir Panevėžio vyskupijos kurijos