Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Šiaulių vyskupija

Į Šiaulių vyskupijos svetainęVyskupas ordinaras:
EUGENIJUS BARTULIS

Kurijos adresas:
Tilžės g. 186
LT-76294 Šiauliai

Tel. (41) 52 11 10
Faks. (41) 52 11 14

El. p. siauliukurija@gmail.com
Svetainė internete: www.siauliuvyskupija.lt

Įsteigta 1997 m. gegužės 28 d. ir yra Kauno bažnytinės provincijos dalis. Pagrindinė piligrimystės vieta – Kryžių kalnas.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 7 696 km2 7 696 km2 7 696 km2 7 696 km2
Gyventojų: ~ 362 400 ~ 362 321 ~ 339 875 ~ 339 044
Katalikų: ~ 268 400 ~ 271 700 ~ 270 656 ~ 270 656
Parapijų: 67 67 67 67
Rektoratų: 1 1 1 1
Diecezinių kunigų: 60 60 56 55
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 1 – 3 –
Kunigų vienuolių: 6 8 8 11
Seminaristų: 16 12 23 23
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 9 20 29 12
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 31 31 35 35
Pakrikštyta: 3 463 3 254 2 239 2 452
Sutuokta porų: 698 765 609 721
Palaidota: 2 331 3 022 2 144 2 876
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000 ir Šiaulių vyskupijos kurijos