Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Vilkaviškio vyskupija

Į Vilkaviškio vyskupijos svetainęVyskupas ordinaras:
RIMANTAS NORVILA

Vyskupas emeritas:
JUOZAS ŽEMAITIS MIC

Kurijos adresas:
P. Kriaučiūno g. 17
LT-68298 Marijampolė

Tel. (343) 6 86 51
Faks. (343) 5 32 31

El. p. kurija@vk.lcn.lt
Svetainė internete: vilkaviskiovyskupija.lt

Vyskupija įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

Priklauso Kauno bažnytinei provincijai. Pagrindinė piligrimystės vieta – Palaimintojo Jurgio Matulaičio kapas Marijampolėje.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2
Gyventojų: ~ 443 000 ~ 443 000 ~ 443 000 ~ 403 000
Katalikų: ~ 400 200 ~ 400 000 ~ 400 000 ~ 367 000
Parapijų: 103 103 103 103
Rektoratų: 35 35 42 .42
Diecezinių kunigų: 110 124 130 130
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 1 8 9 3
Kunigų vienuolių: 13 8 7 7
Seminaristų: 31 47 38 32
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 15 14 13 11
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 80 95 94 81
Pakrikštyta: 4 611 4 317 3 746 3 423
Sutuokta porų: 1 400 1 473 1 303 1 218
Palaidota: 4 180 4 508 4 612 4 816
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2002 ir 2003 ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos