Lietuvos (arki)vyskupijos
  
 

Vilniaus arkivyskupija

Į Vilniaus arkivyskupijos svetainęArkivyskupas metropolitas:
GINTARAS GRUŠAS

Vyskupai augziliarai:
ARŪNAS PONIŠKAITIS
DARIUS TRIJONIS

Arkivyskupas emeritas:
kardinolas AUDRYS JUOZAS BAČKIS

Kurijos adresas:
Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel.: (5) 262 70 98, (5) 212 36 53
Faks. (5) 212 28 07

El. p. curia@vilnensis.lt
Interneto svetainė: vilnensis.lt

1251 m. buvo įkurta Lietuvos vyskupija, tiesiogiai pavaldi Apaštalų Sostui. 1253 m. konsekruoto pirmojo Lietuvos vyskupo katedra veikiausiai buvo Vilniuje. Formaliai Vilniaus vyskupija įsteigta 1388 m., atnaujinus Lietuvos krikštą.

Pagrindinė piligrimystės vieta – Aušros Vartai.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 9 644 km2 9 644 km2 9 644 km2 9 644 km2
Gyventojų: ~ 845 500 ~ 886 200 ~ 867 200 ~ 814 000
Katalikų: ~ 600 000 ~ 502 400 ~ 502 400 ~ 573 400
Parapijų: 90 91 93 93
Rektoratų ir koplyčių: 67 66 72 70
Diecezinių kunigų: 110 120 123 122
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 6 11 5 4
Kunigų vienuolių: 33 39 38 38
Seminaristų: 56 36 27 29
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 34 42 39 39
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 221 215 215 240
Pakrikštyta: 6 563 5 958 5 431 5 185
Sutuokta porų: 2 603 2 436 2 132 2 218
Palaidota: 5 349 5 579 5 632 5 168
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2001 ir 2003 ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos