Katalikų žiniasklaida
  
 

Kontaktai


INTERNETAS
   

  Oficiali Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainė
www.katalikai.lt | info@katalikai.lt

Sukūrė ir kuruoja Katalikų interneto tarnyba
info@kit.lt | tel. (37) 320121 | Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas
   

 

Interneto dienraštis
www.bernardinai.lt | redakcija@bernardinai.lt

Mažesniųjų Brolių pranciškonų (OFM) projektas

   


 

 

TELEVIZIJA IR RADIJAS


 

 

Vatikano radijo lietuviškų programų redakcija
Kasdien 06.07 val. per LRT KLASIKĄ; kart. 7.40 ir 21.15 val. per Marijos radiją

https://www.vaticannews.va/lt/ | lithuanian@vaticannews.va


 

 

LTR religinė laida apie Katalikų Bažnyčią
Sekmadieniais 7.30 val. per LRT Televiziją, kartomjama ~14.45 al. per LRT Kultūrą.


 

 

Katalikų radijo Mažoji studija
Rengia laidas, kurias transliuoja LRT Radijas ir LRT Klasika

info@mstudija.lt | tel. (5) 260 96 44, (5) 260 96 46
Pilies g. 4, LT-01132 Vilnius


 

 

Katalikų radijas visą parą (ir transliacija internetu)
Vilniuje 93.1MHz, Kaune 95.7MHz, Klaipėdoje 106.0MHZ, Šiauliuose 91.8MHZ, ...

redakcija@marijosradijas.lt | tel. (37) 377160
M.Daukšos g. 21/ V. Sladkevičiaus 1, LT-44282 Kaunas


 

 

PERIODINIAI LEIDINIAI


 

 

Mėnesinis žurnalas krikščioniškai šeimai
Leidžia Lietuvos Caritas leidykla „Artuma“
Vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas

redakcija@artuma.lt | tel./faks. (37) 209683
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Ateitininkų federacijos ketvirtinis žurnalas
Redaktorė Reda Sopranaitė

zurnalas@ateitis.lt |
mob. 8 616 34013
Tverečiaus g. 22-2, LT-10217 Vilnius


 


 

 

Mėnesinis žurnalas vaikams

Redaktorė Ingrida Laimutytė Matvejevienė

redakcija@bitute.lt | mob. 8 615 37708
Pilies g. 8, LT-01123 Vilnius


 


 

 

Jėzuitų žurnalas, leidžiamas du kartus per metus
Redaktorė – Jūratė Grabytė


 

 

Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas
4 kartus per metus leidžia VO „Logos“
Vyr. redaktorė – Dalia Marija Stančienė

logos@litlogos.eu | tel. (5) 2421963, faks. (5) 2429454
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius


 

 

Mėnesinis maldynas visiems, norintiems gilintis į Dievo žodį ir melstis kasdien
Leidžia VšĮ „Magnificat leidiniai“
Koordinatoriai – Tiberiados bendruomenė, redaktorė – ses.Rima Malickaitė CC, rima@magnificat.lt

info@magnificat.lt | Platinimo mob. 8 670 87046
M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius


 

 

Iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis
Leidžia VšĮ „Naujasis židinys–Aidai“
Vyr. redaktorius – Tomas Vaiseta

nzidinys@nzidinys.lt | mob. 8 686 80735
Didžioji g. 34, 01128 Vilnius


 

 

Mažesniųjų brolių kapucinų leidinys
Leidžiamas kas du menesiai
Redaktorius – br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap., br.vincentas@gmail.com


 

 

Lietuvos saleziečių informacinis leidinys
Leidžiamas kas trys menesiai
Vyr. redaktorius – kun. Alessandro Barelli SDB, salezinios@yahoo.it


 

 

Religijos mokslų žurnalas
Leidžia VDU KTF

soter@ktf.vdu.lt | tel. (37) 322406; faks. (37) 323477
Gimnazijos g. 7, Kaunas


 

 

Kasdienės liturginių Šv. Rašto skaitinių meditacijos
Kas du mėnesiai leidžia VšĮ „Gyvieji akmenėliai“

redakcija@zodistarpmusu.lt | mob. 8 615 14072
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis
Du kartus per savaitę leidžia VšĮ „Naujasis amžius“

redakcija@xxiamzius.lt | tel./faks. (37) 207778
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

Informacijos centrai ir tarnybos


 

LKB IC  

Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centras
Leidžia „Bažnyčios žinias“

lkbic@lcn.lt | tel. (37) 323853
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 

 

VšĮ Katalikų interneto tarnyba
Katalikų interneto projektai

info@kit.lt | tel. (37) 320121
Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas


 


 

 

Leidyklos ir spaustuvės

 

UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Populiari klasikinių ir šiuolaikinių katalikų autorių literatūra dvasingumo, teologijos, filosofijos bei psichologijos temomis

referente@katalikuleidiniai.lt |
tel. (5) 212 2422; faks. (5) 212 0375
Pylimo g. 27/14, LT–01309 Vilnius