Leidiniai

Šv. Juozapai, globok mus ir visą pasaulį!

Maldynėlis

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021. – 32 p.
ISBN 978-9955-29-449-8

Maldos, litanijos ir pasiaukojimai šv. Juozapui.

Leidinys spausdinamas.

Netrukus bus galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


JUOZAPAS

Naujojo tūkstantmečio tėvas

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 216 p.
ISBN 978-9955-29-155-8

„Karštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kuria melstis prieš šimtą metų ragino mano pirmtakas. Iš tikrųjų ta malda ir pats Juozapo asmuo vėl yra svarbūs mūsų laikų Bažnyčiai.“ Jonas Paulius II

Biblijoje Juozapas pristatomas kaip sapnų ir tylos vyras, Dievo Sūnaus globėjas, Nazareto dailidė ir Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Tradicija gerbia jį kaip visuotinės Bažnyčios globėją, laiko pavyzdžiu darbininkams, pagalba valdytojams, paguoda mirštantiesiems.

Šioje knygoje, sumaniai pasinaudojant žydų Tradicija, Šventuoju Raštu ir Bažnyčios istorija, Juozapas parodomas kaip tėvas, danguje esančio Tėvo paveikslas, lydintis ir globojantis keliaujančiąją Bažnyčią. Naujoms kartoms šis patriarchas pristatomas kaip tėvystės pavyzdys. Naujas, gilus, prasmingas ir be galo žavus.

Brolis Efraimas gimė 1949 m. Nansyje, žydų šeimoje. Atsivertęs į krikščionybę, 1973 m. drauge su žmona Džo Kruasan (Jo Croissant) įsteigė Palaiminimų bendruomenę ir buvo įšventintas į permanentinius diakonus. Yra daugelio dvasingumo veikalų autorius.

LEIDYKLOJE LEIDINIO NEBĖRA. Ieškokite bibliotekose.