Mirštančiųjų globėjau, būk su mumis paskutinę mūsų valandą!

Prašant laimingos mirties valandos

...

„Šv. Juozapas – mirštančiųjų globėjas“. Iš asmeninės kolekcijos. Drobė, aliejus, XX a. pradž.

ŠVENTASIS JUOZAPAI, MIRŠTANČIŲJŲ GLOBĖJAU,
būk su mumis paskutinę mūsų valandą!
Kai mūsų siela turės atsisveikinti su šiuo pasauliu,
išmelsk mums su savo brangiausiąja Sužadėtine,
mūsų maloningąja Motina Marija,
jos dieviškojo Sūnaus malonę,
kad mes su tvirtu tikėjimu,
nesugriaunama viltimi ir karšta meile
įveiktume piktojo priešo puolimus ir,
aprūpinti Bažnyčios sakramentais,
atiduotume savo sielą į dangiškojo Tėvo rankas.
Amen.

Bažnytinės vyresnybės patvirtinta.