Palaimintasis Juozapai, išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos ir gink mus nuo visokio blogio!

Popiežius PRANCIŠKUS

Sveikiname tave, Atpirkėjo Globėjau
(pop. Pranciškaus malda)

...

Simonas Čechavičius. „Šv. Juozapas“. Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies vizičių bažnyčios šoninio altoriaus paveikslo fragmentas, dabar – Bažnytinio paveldo muziejuje Apie 1753–1754, drobė, aliejus

SVEIKINAME TAVE, ATPIRKĖJO GLOBĖJAU,
Mergelės Marijos Sužadėtini.
Dievas tau patikėjo savo Sūnų;
Marija tavimi pasitikėjo;
šalia tavęs Kristus išaugo vyru.

O palaimintasis Juozapai,
ir mums parodyk savo tėviškumą,
vesk mus gyvenimo keliu.
Išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos
ir gink mus nuo visokio blogio. Amen.

ŠALTINIS: lvk.lcn.lt

Šia malda į Šventąjį Juozapą kreipėsi popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške PATRIS CORDE minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju (2020-12-08)