Po Dievo Motinos Marijos jokiam kitam šventajam popiežių Magisteriume neskiriama tiek vietos, kiek jos sužadėtiniui Juozapui.

Popiežius PRANCIŠKUS

Pagrindinių Magisteriumo tekstų sąrašas

XXI a.

Popiežius PRANCIŠKUS
Apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju (2020-12-08)
(liet. Tėvo širdimi)
| EIS.katalikai.lt

Apaštališkoji penitenciarija
Dekretas dėl visuotinių atlaidų suteikimo Šv. Juozapo metais minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju (2020-12-08)
(liet. Tėvo širdimi)
| vatican.va

Popiežius PRANCIŠKUS
Homilija per inauguracijos šv. Mišias (2013-03-19)
| EIS.katalikai.lt


XX a.

Popiežius JONAS PAULIUS II
Apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS apie šv. Juozapo asmenį ir misiją Kristaus ir Bažnyčios gyvenime (1989-08-15)
(liet. Atpirkėjo globėjas)
| EIS.katalikai.lt

Popiežius BENEDIKTAS XV
Motu proprio BONUM SANE apie pamaldumą šv. Juozapui (1920-07-25)
(liet. Labai gerai)
| vatican.va


XIX a.

Popiežius LEONAS XIII
Enciklika QUAMQUAM PLURIES apie pamaldumą šv. Juozapui (1889-08-15)
(liet. Todėl daugiau)
| vatican.va

Popiežius PIJUS IX / Šventoji Apeigų kongregacija
Dekretas QUEMADMODUM DEUS skelbiant šv. Juozapą Visuotinės Bažnyčios globėju (1870-12-08)
(liet. Kaip Dievas)
| ewtn.com