Ir šiandien dėl daugelio priežasčių turime pavesti šventajam Juozapui kiekvieną žmogų.

Popiežius JONAS PAULIUS II

Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS

Svarbiausias popiežiaus JONO PAULIAUS II tekstas šv. Juozapo tema – apaštališkasis paraginimas apie šv. Juozapo asmenį ir misiją Kristaus ir Bažnyčios gyvenime REDEMPTORIS CUSTOS (liet. Atpirkėjo globėjas) (1989-08-15), kurį jis parašė minint popiežiaus Leono XIII enciklikos QUAMQUAM PLURIES šimtąsias metines.

Lietuvoje atskira knygele išleista lietuvių kalba 1999 m. Dar galima rasti vyskupijų kurijose.

Lietuviškas tekstas EIS.katalikai.lt ...