Nauji Lietuvos kariuomenės kapelionų skyrimai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-07-05
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje (2024 m. liepa)
Vilniaus arkivyskupijoje vyksta mokymai apie saugios aplinkos kūrimą bendruomenėse
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: už visus, kuriems reikia Dievo artumo
Vyskupo koadjutoriaus Dariaus Trijonio priesaika
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-06-28
Kunigų skyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (birželio mėn.)
Nuaidėjo Misijų savaitė Kaune: esam be saiko mylimi Tėvo vaikai
Tradiciniai tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai prie senosios Zapyškio bažnyčios
Už tarnystes ir liudijimą parapijose bei institucijose įteikti 2024 m. apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (2024 m. birželis)
Sutvirtinimo malonės triumfas
Kauno arkivyskupijos globėjo dieną – bendruomenės maldos susirinkimas arkikatedroje: taisant širdžių kelią Viešpačiui
Apie pranašiškąją tarnystę ir bendruomenių auginimą iš mažo grūdelio Kauno arkivyskupijos kunigams liudijo evangelizuotojai iš JAV
Malda už šeimas ir sužadėtinius, gerus darbus iš atviros širdies
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-06-20
Telšių vyskupijos kunigai gilinosi į Atgailos teologiją
Kauno arkivyskupijos Šeimos centras dovanojo rekolekcijas mamoms
Sielovados bendradarbiai aptarė veiklos kryptis naujajame sezone
Vilkaviškio vyskupijos šeimų savaitgalis Liškiavoje – „Pažinti ir patirti Jo Širdies paslaptis…“
Baigti Kaišiadorių katedros išorės atnaujinimo darbai
Artėjant globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimtadieniui, dovana Kauno miestui – šventinė susitikimų savaitė
Pradedama koplyčios prie Telšių katedros statyba
Telšių katedros ir kapitulos šventė
Vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio minėjimas Vilkaviškio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-06-14
Trečiadienio malda arkikatedroje – už Carito pagalbą teikiančius ir ją priimančius
Sinodinė Kunigų Šventėjimo diena Panevėžio vyskupijoje
Šeimų ir sužadėtinių piligrimystė Šiluvoje: mažus ir didelius suvienijusi kelio bendrystė
Kaišiadorių vyskupijos Sutvirtinamųjų diena
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-06-07
Vysk. Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi
Bendruomenės dienoje – arkivyskupijos Carito tapatybės ir bendrystės stiprinimas
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2024 m. birželis
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2024 m. birželis
Kaišiadorių vyskupijos Sutvirtinamųjų diena
Devintinių procesija Kaune: Dievas žengė į miestą
Telšių vyskupijos Globėjo šventė
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: padrąsinimas priimti tai, kas duota
Atsinaujino Žemaičių vyskupystės muziejus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-31
Gerąja naujiena su kauniečiais dalijosi misionieriai iš Indijos
Malda už tikėjimo ugdytojus ir jų pasitikėjimą Dievu
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į pastoracijos laidotuvių metu problematiką
Kauno gimtadienyje – Kauno Bažnyčia! Džiaugsmas melstis, švęsti ir liudyti
Malda už Kauno abiturientus: kad išlaikytų ir meilės egzaminą
Martyno Ruzgaus diakono šventimai vyko Alantoje
Panevėžio vyskupijos jaunimo diena
Giesmių pynė Marijai
Senosios Įpilties koplyčios jubiliejus
Telšiuose pristatyta popiežiaus žinia kunigams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-23
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia susipažinti su 2023 metų veiklos ataskaita
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: natūralaus šeimos planavimo, pasirengimo 2025 m. Jubiliejui aktualijos
Šiaulių katedroje pristatyta šv. Motinos Teresės iš Kalkutos relikvija
Martyno Ruzgaus diakono šventimai vyko Alantoje
Nepilnamečių apsaugos situacijos Vilniaus arkivyskupijoje apžvalga
Akmenės šv. Onos parapijoje duris atvėrė atsinaujinę parapijos namai.
Šeimų ir sužadėtinių malda arkikatedroje: mūsų ištikimybė – sekimas Dievo ištikimybe
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-17
Jaunųjų karitiečių startas Kauno arkivyskupijoje
Diakono šventimai Kauno arkikatedroje: kai Viešpats išsirenka, o žmogus atsiliepia
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-10
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-05-07)
Piligriminė Telšių vyskupijos dvasininkų kelionė Lenkijoje
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2024 m. gegužė)
Piligrimystės dviračiais už mamas: perduodant meilės estafetę
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-03
Jaunimas atidarė piligrimystės Žemaičių Kalvarijose sezoną
Šv. Mišios už negimusius kūdikių ir jų palaikų laidotuvės Daušiškių kapinėse
Telšių vyskupijos kunigai domėjosi lietuvių sielovada užsienyje
Nuolatinio ugdymo konferencijoje Kaišiadorių vyskupijos kunigams kalbėjo kunigas prof. teol. dr. Zdzisław Józef KIJAS OFMConv, Palaimintojo Teofiliaus bylos postulatorius
Gyvybės dienos malda ir bėgimas Kauno maratone – už meilę, šeimą, gyvybę
50 jaunų krikščionių priėmė kvietimą susitikti pašaukimų šeimai renginyje „Ateik į pasimatymą!“
Alfa kursų užbaigimo šventė Utenoje
Trečiadienio maldoje – moksleivių tikėjimo ugdytojų padrąsinimas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime kunigystės tema – kardinolo Sigito Tamkevičiaus pasidalijimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-25
Pašaukimų sekmadienį nuo Jėzuitų iki Prisikėlimo šventovių nutiestas viltingas Šviesos kelias
Kaune paminėta Vilties mokytoja Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė (1909–1955)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-19
Kunigų konferencijoje pristatyta 2023 m. Kauno arkivyskupijos finansinė bei statistinė padėtis. Tarp sielovados aktualijų – gaivinama atmintis apie arkivyskupijos istoriją
Vilniaus arkivyskupiją elektros energija aprūpins dar viena saulės elektrinė
Malda už šeimų bei iniciatyvų joms palaikyti palaiminimą
Kauno arkivyskupija: reaguojant į žurnalistinio tyrimo „Neleisk mūsų gundyti. Tęsinys“ paskelbtą informaciją apie kun. R. Ramašauską
Trečiadienio malda Kauno arkikatedroje už CARITO misiją Lietuvoje jau 35-erius metus
Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-10
Palaiminti Giraitės bažnyčios pamatai: ji stovės ant Galilėjos akmens
Telšių vyskupas lankė jubiliatus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-04
Velykiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Velykų sekmadienio rytmetys – su Prisikėlimo liudijimu už šventovės durų
Velyknaktyje Kauno arkikatedroje – sveikinimas naujai pakrikštytiesiems ir visiems Velykų žmonėms
Vyskupas aplankė Šiaulių vyskupijos bažnyčias
Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Didįjį penktadienį – paskui Jėzaus kryžių Kauno gatvėmis su vaikais ir jaunimu
Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: Jėzus ant kryžiaus mirė už visus
Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt