Ugdymo seminarai, kaip tarnaujant neperdegti, neprarasti vilties ir nešti šviesą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-27
Nuotolinis darbas atvėrė naujas veiklos galimybes Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui
Kauno arkikatedroje padrąsinti jaunimo tikėjimo ugdytojai
Virtuali žinia iš Jaunimo centro: meilę reikia treniruoti
Malda už kūdikio netektį patyrusias šeimas paminint Negimusio kūdikio dieną
Paskirtas Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse suteikti skyrimai nuolatinės diakonystės kandidatams tarnauti Dievo žodžiui
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-20
Jaunimo centre – pokalbis su gydytoju rezidentu: kaip / kodėl daryti GẼRA?
Tęsiasi ugdymo seminarai parapijų bendradarbiams mokantis kitaip patirti bendrystę ir tobulėti
Malda už šeimų viltį trečiadienio šv. Mišiose su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu
Telšių vyskupo laiškas dėl rinkliavos kunigų seminarijai Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-06
Malda arkikatedroje užtariant Kauno akademinės bendruomenės mirusiuosius
Trečiadienio šv. Mišiose arkikatedroje – arkivyskupo malda už jaunimą ir su jaunimu
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Malda pagerbti mirusieji Vilkaviškio vyskupijos dvasininkai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-30
Trečiadienio Mišios su arkivyskupu Kauno arkikatedroje: gyvai ir internetu
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje paminėtas šv. Jonas Pauliaus II ir kard. Vincentas Sladkevičius MIC
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime – artimiausių arkivyskupo pagalbininkų bei sielovados prioritetų pristatymas
Seminaras parapijų bendradarbiams „Skirtingi, bet viena Kristuje“
Spalio mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-16
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime buvo pristatyta naujoji enciklika
Seminaras parapijų bendradarbiams, kaip būti vilties žmonėmis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-09
Benamystės dienos išvakarėse atveriami atsinaujinę Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ namai benamiams
Šv. Mišios Jaunimo centre – su drąsos ir maldos įkvėpimu
Kaune startavo „Alfa“ kursas, kurį jau atrado pusšimtis jaunų žmonių
Institucijų darbuotojų Mišiose – Šventųjų Angelų Sargų paminėjimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-02
Kauno arkivyskupijos Carito programa „Priimk“ – pagalba sugrįžti į darbo rinką
„Pažink save“ iššūkis Vilkaviškio vyskupijos jaunimui
Sielovados pagalbininkų akademija – nuotoliniame susitikime
Susitikime su arkivyskupu aptarti akademinės sielovados tikslai ir artimiausi renginiai
Vilkaviškio vyskupijos sužadėtinių rengėjų komanda pasipildė naujais nariais
Jaunimo centre atidarytas savanorių „LABas“
Malda Šiluvoje už pandemijos paliestuosius
Spalio 3–5 d. vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų kalba (registracija nuotoliniam dalyvavimui nemokama)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-25
Į mokymus Kaune buvo susirinkę būsimieji sužadėtinių rengimo Santuokai vadovai
Savanorystės stiprinimo mokymai Jurbarko dekanate
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-18
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-11
Pirmasis po pusmečio Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžyje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį”
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-04
Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu ir „Viešpaties angelas“ prie sutvarkytų kunigų kapų Veršvų kapinėse
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo susitikime su Carito bendradarbiais: padėka už tarnystę ir dėmesys gailestingumo darbams parapijose
Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija „Evangelinės žinios mokyklose trisdešimtmetis“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šventinant Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčią
Paskutinė šios vasaros Ligonių diena: kelias į išgydymą ir išlaisvinimą yra atleidimas
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2020 08 26)
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios gimimo metinės paminėtos ir Aukštaitijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-08-28
Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmėje: „Dangus tikrai vertas mūsų dėmesio!“
Enciklikos Laudato siʼ idėjų lydima prabėgo Ministrantų stovykla „Tu ir kitas Tu“
Rugpjūčio Marijos dienos kvietimas į šventumą kasdienybėje
Žolinė Pažaislyje – su linkėjimu, kad ir mes, kaip Marija, būtume laimingi įtikėję
Paskyrimai Telšių vyskupijoje
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios 2020-07-31
Kauno arkivyskupijos Šeimos centrui – Kauno vadovų padėka už tarnystę karantino metu
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2020 (papildyta)
Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai
Virš 400 metų gyvuojanti Alvito parapija pagaliau gali džiaugtis naujais maldos namais
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-24
Kauno arkivyskupijos bendruomenės įvykiai – atnaujinamoje fotogalerijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-17
Vidurvasario Marijos diena – su ganytojiškuoju palinkėjimu tikrosios ramybės iš Viešpaties
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-10
Kauno arkivyskupijos ganytojai lankėsi didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: žodis ir malda už kunigus bei valdančiuosius
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Kunigu įšventintas Gintas PETKEVIČIUS
Devintojo Telšių vyskupijos ganytojo pirmosios dienos paskirtojoje vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-02
Normundo Figurino kunigystės šventimai
Edukacinė stovykla „Tiktai jūs ištverkite…“ (Kol 1, 23) Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Suaugusiųjų Sutvirtinimas Kauno arkikatedroje
Budavonės kankinių atminimas gyvas žmonių širdyse
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-19
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Ugdymo seminarai parapijų skaitovams ir zakristijonams apie tarnystę su džiaugsmu – iš Dievo meilės
Vilkaviškio katedroje paminėta vyskupijos globėjo šventė
Devintinių procesija Šiaulių miesto centre
Šv. Antano atlaidai Krekenavoje
Šiaulių katedroje meldėsi Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono kariai
Surengtas pirmasis seminaras liturgijos skaitovams: kaip Dievo žodis tampa gyvas?
Seminaras apie parapijų misijas ir jų esminę žinią – Dievo meilę
Sielovados bendradarbiai vėl drauge šventė pirmojo penktadienio šv. Mišias
Pirmajame birželio seminarų cikle – komunikavimo kaip Bažnyčios bendrystės ir bendrystės su Dievu tema
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-05
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2020 m. birželis)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt