Malda už šeimų bei iniciatyvų joms palaikyti palaiminimą
Kauno arkivyskupija: reaguojant į žurnalistinio tyrimo „Neleisk mūsų gundyti. Tęsinys“ paskelbtą informaciją apie kun. R. Ramašauską
Trečiadienio malda Kauno arkikatedroje už CARITO misiją Lietuvoje jau 35-erius metus
Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-10
Palaiminti Giraitės bažnyčios pamatai: ji stovės ant Galilėjos akmens
Telšių vyskupas lankė jubiliatus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-04
Velykiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Velykų sekmadienio rytmetys – su Prisikėlimo liudijimu už šventovės durų
Velyknaktyje Kauno arkikatedroje – sveikinimas naujai pakrikštytiesiems ir visiems Velykų žmonėms
Vyskupas aplankė Šiaulių vyskupijos bažnyčias
Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Didįjį penktadienį – paskui Jėzaus kryžių Kauno gatvėmis su vaikais ir jaunimu
Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: Jėzus ant kryžiaus mirė už visus
Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje
Paskutinės Vakarienės Mišios Panevėžio katedroje
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje: iš Viešpaties meilės mokantis pasitarnauti ir pasidalyti
Krismos Mišios Telšių katedroje: Kunigo atgaiva – ne žvejyba ar medžioklė
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: Dievo Dvasiai naujai atgaivinant, sustiprinant ir įkvepiant
Didžiojo ketvirtadienio – Krizmos Mišios Vilkaviškio katedroje
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių Susikaupimo diena su Evangelijos pagal Joną (17 sk.) egzegeze
Telšių vyskupo apsilankymas progimnazijoje
Verbų sekmadienis Kauno arkikatedroje: sekime Viešpatį Jo keliu
Vyskupo Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-21
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apsvarstytos Sinodo temas
Gavėnios rekolekcijos arkikatedroje: veikti šiuo metu reiškia ir sustoti
Gavėnios rekolekcijos arkikatedroje su Carito bendradarbiais: Dievas nepavargsta nuo mūsų
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-14
Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji
Marijos diena Šiluvoje su mintimis apie atsivertimą – sugrįžimą prie Kristaus
Telšių vyskupas susitiko su merais
Prienuose įvyko dekanato sutvirtinamųjų susitikimas
Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-07
Gavėnios rekolekcijos Kauno arkikatedroje su jaunimu: ar trokštame naujo pasaulio?
Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių Susikaupimo diena keliaujant Gavėnios kelionę
Rekolekcijose kunigai paniro į Šventąją valandą
Šv. Kazimiero relikvija Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Kauno senamiestyje palaimintas Carito Humanitarinės pagalbos centras
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: ilgas kelias augti meile
Seimo narių susitikimas su Telšių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimo tikėjimo ugdytojais
Pašaukimų ugdymo komandos Kryžiaus kelio malda su Domeikavos jaunimu
Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – civilinės saugos, užsienio lietuvių bei kitos sielovados aktualijos
Rekolekcijos arkikatedroje ir diakono konferencija: Gavėnios kelią keliauti su Jėzumi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-22
Telšių katedroje vyko Katechumenų išrinkimo apeigos
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-15
Valstybinis apdovanojimas minint Vasario 16-ąją – ilgametei Caritas darbuotojai O. Virbašiūtei
Pelenų trečiadienis Kauno arkikatedroje: priimtas gailesčio ir atsivertimo ženklas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-02-13)
Malda už medikus ir ligonius Kauno ligoninėse
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti svarbūs Gavėnios liturgijos aspektai
Pašvęsto gyvenimo diena Baltriškėse
Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-02
Pašvęstųjų procesija Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje
Kristaus Paaukojimo šventė su pašvęstaisiais, gyvenančiais pasaulyje Kristaus būdu
Telšių vyskupijos Dekanų tarybos posėdis vyko Tauragėje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-01-29
Posėdžiavo Telšių vyskupijos sinodinė grupė
Maldos vakaras Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje: Dievas yra aukščiau už viską
Pirmasis šiais metais Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
Dievo Žodžio sekmadieniui Kaune – Evangelija pagal Luką, perskaityta šių dienų Jėzaus draugų
Dievo Žodžio tarnystės kursai Panevėžyje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-01-19
Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje 2024 metais
Vysk. Algirdas Jurevičius kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kunigams
Kauno arkikatedroje visa Evangelija pagal Luką bus skaitoma gyvai – Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje, ekumeninės krikščionių maldos laiku
„Tiesa daro mus laisvus kalbėti.“ Apie dvasininkų komunikaciją su žiniasklaida bei kitos aktualijos Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje
Šeimų trečiadienis Kauno arkikatedroje šeimyniškai garbinant Dievą
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje (2024 m. sausis)
Apie Kauno arkivyskupiją 2023 m. kronikose: sveiki atvykę į mūsų gražią didelę šeimą
Carito maldos trečiadienis Kauno arkikatedroje: kad vargo būtų mažiau, o meilės kitam – daugiau
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėka už sutelktines pastangas ir maldas surandant dingusią mažametę kaunietę
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje domėtasi komunikavimo priemonių svarba pastoracijoje
2024 m. Telšių vyskupijos permanentinių kunigų susirinkimų ir svarbesnių įvykių grafikas
Šiaulių vyskupijos Carito projektas
Klaipėdoje suskambo nauji vargonai
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2024-01-08)
Kaune paminėtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 80-metis
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų metodinė diena
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-29
Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje
Šventinėje agapėje – arkivyskupo padėka savo pagalbininkams sielovadoje, kad jie yra „Kalėdų žmonės“
Adventiniai Telšių vyskupo apsilankymai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-21
Artėja Advento pabaiga. Šv. Kalėdos jau visai čia pat
Advento rekolekcijos arkikatedroje su šeimomis ir Dievo bei mūsų žodžių apmąstymu
Artėjant šv. Kalėdoms arkivyskupo padėka broliams bei pasidalijimas apie Sinodą
Šventosios Dvasios savaitgalis Raseinių sutvirtinamiesiems
Telšių vyskupo apsilankymas Klaipėdoje
Kauno I dekanato kunigų susirinkime – apie laiką, kai laukiame Jėzaus Gimimo
Advento susitikimas šeimos „Štai jis ateina“ (GG 2, 8)
Rekolekcijų trečiadienis su Caritu bei Ukrainos vaikų maldavimais
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt