KATALIKAI.LT  
 
 
 


 
 

TRANSLIACIJOS VELYKŲ LAIKU

TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS IŠ BAŽNYČIŲ:
✵ Iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių >>
✵ Iš Kauno arkivyskupijos bažnyčių >>
✵ Iš Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių >>

KARANTINAS

Lietuvos vyskupų sutarimu viešų pamaldų nebus tik dalyje bažnyčių, kitur – jos vyks laikantis apsaugos priemonių. Laipsniško sugrįžimo prie įprasto Mišių šventimo planas (trys scenarijai pagal naujų susirgimų skaičių 100 tūkst. gyv. per 14 d.: >500 – neatnaujinamos; 500–200 – atnaujinamos su griežtesniais apribojimais; <200 – įprastiniai apribojimai)

Oficiali COVID-19 statistika pagal savivaldybes >>

Patarimai, kaip stebėti šv. Mišių transliaciją >>
Kas yra dvasinė Komunija ir kaip ją priimti? >>

Dvasinės komunijos malda
Šv. Juozapo litanija ir malda „Į tave, palaimintasis Juozapai“

 
 

Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS“
PRIMENAME: Popiežiaus PRANCIŠKAUS Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje (2016-03-19) (leidinį galima įsigyti katalikų knygynuose)
Balandžio ARTUMA: apie žmogaus orumą ir žmonių brolystę
Tikėjimo mokymo kongregacijos Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo(2021-02-22)
Tikėjimo mokymo kongregacija. Nota dėl kai kurių vakcinų nuo Covid-19 naudojimo moralumo (2020 m. gruodžio 23 d.)

Balandžio 11 d. Atsinaujinimo diena iš Kauno „Malonės srovė“ (nuotoliniu būdu)
Balandžio 19–24 d. – PAŠAUKIMŲ VAKARAI – nuotoliniai pokalbiai su įdomiais žmonėmis
Balandžio 4–11 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
KVIETIMAS įsipareigoti Maldos skydui intencija už šeimą – namų bažnyčią, valstybės bei visuomenės pagrindą (2021 m. kovo 19 d. – 2022 m. birželio 26 d.) 2021 m. kovo 19–2022 m. birželio 26 dienomis
Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais: nuo vasario 12 d. ir programėlė „Keliauk su jėzuitais”
 
     
   
     
 
Popiežius aukos Mišias Romos vyskupijos Gailestingumo šventovėje
Popiežius parašė laišką pasaulio finansų tvarkytojams
Arkivyskupas P. R. Gallagheris: antisemitizmas negali būti toleruojamas
Popiežius jaunimui: Dievas trokšta jūsų
Tikėjimas, žmogiška gerovė ir išnaudojimų prevencija
Popiežiaus katechezė: malda kartu su šventaisiais
Prieš penkerius popiežius paskelbė „Amoris laetitia“
Sveikesnis pasaulis yra teisingesnis pasaulis
P. Parolin: Bažnyčiai reikia reformos, kad patikimiau skelbtų Evangeliją
Mirė teologas kun. Hansas Küngas
Popiežius vadovavo „Angelo pirmadienio“ vidudienio susitikimui
Velykų „Urbi et orbi“. Neužmirškime, kad esame pagydyti Kristaus žaizdomis
Popiežiaus Velykų vigilija. Eikime į Galilėją, pradėkime iš naujo
Kryžiaus kelias Šv. Petro aikštėje
Viešpaties kančios pamaldos Vatikane. Ką krikščionims reiškia brolybė?
Popiežiaus Krizmos Mišios. Kaip nuodai virsta priešnuodžiu
Popiežius: Viešpats mums nuplauna ne tik kojas, bet širdis ir visą gyvenimą
 
Velykinio laiko sukakčių triadoje – palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-asis gimtadienis
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis
Lietuvos vyskupų velykiniai sveikinimai
Šiemet per Velykas – Kauno arkivyskupijos ir kitų keturių vyskupijų istorinis 95-erių metų gimtadienis
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS apie karantinines Velykas: sunkumus pakeliame, kai juos įprasminame (bernardinai.lt)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose: pilti gydantį aliejų ant šio pasaulio žaizdų
Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO laiškas „Šeima – Amoris Laetitia“ metų pradžiai
LVK Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus
Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis (2021-03-09))
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09
Maldos vakaras su arkivyskupu Kaune: Velykų džiaugsmas liejosi iš jaunų širdžių
Vilkaviškio vyskupijai 95–eri
Virtualioje parodoje – Kauno arkivyskupijos istorijos akimirkos
Didysis ketvirtadienis ir Prisikėlimo šventė Vilkaviškio katedroje
Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Velyknakčio žinia Kauno arkikatedroje: Viešpats ir mums dovanoja išėjimą – išgelbėjimą
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis šeštadienis. Kaip švęsime Velyknaktį?
Didįjį penktadienį Kauno arkikatedroje – jaunimo apmąstytas Kryžiaus kelias
Vysk. A. PONIŠKAIČIO pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje
Aliejų šventinimo šv. Mišios Šiaulių katedroje
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02
Per Velykų tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis penktadienis
Didžiojo ketvirtadienio palaiminimai Kauno arkikatedroje
Vyskupo. Dariaus TRIJONIO pamokslas Paskutinės vakarienės Mišiose
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko vaizdo katechezės: Didysis ketvirtadienis
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS laiškas vyskupijos kunigams
 
Lietuvą ir Slovakiją sujungė susitikimas apie šv. Juozapą – vyrą, priėmusį Dievo staigmenas
Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime
Kunigų seminarijų parengiamojo kurso pristatymas „Seminaristo diena“ (+video)
Šv. Juozapo diena Šiluvoje palydima šviesos ir muzikos garsų
Naujoje knygoje pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės rašytinis palikimas. Sudarytojo kun. Nerijaus Pipiro komentarai
  daugiau   daugiau
Popiežius emeritas Benediktas XVI. Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Balandis  2021»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 04 11
Antrasis VELYKŲ
(Dievo Gailestingumo)
SEKMADIENIS
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt