KATALIKAI.LT  
 
Tiesioginės PAMALDŲ transliacijos Didįjį Tridienį ir šv. VELYKŲ dieną
 
 


 
 

TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS DIDĮJĮ TRIDIENĮ IR
ŠV. VELYKŲ DIENĄ
(LRT, YouTube ir Marijos radijas)

Nuorodos į tiesiogines transliacijas internete veikia tik nurodytos transliacijos metu.
Liturginiai Šventojo Rašto skaitiniai: lk.katalikai.lt
Velykų stalo valgių palaiminimas PDF
Kaip dalyvauti stebint transliaciją? | Kaip priimti dvasinę Komuniją? | Dvasinės Komunijos malda
Nuorodų į tiesiogines transliacijas feisbuke ieškokite vyskupijų ir parapijų puslapiuose.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Krizmos Mišios
10 val. iš Vilniaus arkikatedros (Marijos radijas)
11 val. iš Telšių katedros (YouTube)
---
Paskutinės Vakarienės Mišios
18 val. iš Vilniaus arkikatedros (LRT Plius)
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
19 val. iš Šiaulių katedros (Marijos radijas)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)

DIDYSIS PENKTADIENIS
9.15 val. Kryžiaus kelias iš Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (YouTube)
---
Kristaus Kryžiaus pagerbimo pamaldos
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
18 val. iš Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (YouTube)
19 val. iš Kaišiadorių katedros (Marijos radijas)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)
---
21.55 val. Kryžiaus kelias iš Vatikano bazilikos (LRT televizija)

Visų švenčių tiesioginės transliacijos >>

AKTUALU KARANTINO METU
Kaip DIDŽIOJI SAVAITĖ IR VELYKOS bus švenčiamos VYSKUPIJOSE

| KAUNO ARKIVYSKUPIJA | VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
| Šiaulių vyskupija | Kaišiadorių vyskupija
| Telšių vyskupija | Panevėžio vyskupija
| Vilkaviškio vyskupija | KARIUOMENĖS ORDINARIATAS
Kaip bus švenčiamos Velykos? (iš arkiv. G. Grušo spaudos konferencijos)
Kaip švęsti Didžiąją savaitę pandemijos laikais? (pagal Vatikano dekretą) Didžiosios savaitės laiškai
Rekolekcijos etc. Didžiąją savaitę
KRYŽIAUS KELIO apmąstymas šeimoms su vaikais PDF
Sakramentai ir
kiti patarnavimai
VYSKUPŲ LAIŠKAS
Gavėniai
ATGAILA karantino sąlygomis
Ypatingieji atlaidai
MALDOS TILTAS
kasdien 20 val.
Šventasis Raštas
Kryžiaus kelias
Rožinis
Dievo gailestingumo vainikėlis
Popiežiaus maldos
Maldos ir paramos akcija ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS
Caritas pagalba Dvasinė pagalba – kada ir į ką kreiptis? Gavėnia namie.
Pasiūlymai
Kaip galime palaikyti
savo PARAPIJAS ir
vienuolines BENDRUOMENES
Kaip galime padėti gyvuoti KRIKŠČIONIŠKAI SPAUDAI Svarbiausia LR Vyriausybės informacija
 
 

VELYKŲ STALO VALGIŲ PALAIMINIMAS PDF
TIESIOGINĖS PAMALDŲ TRANSLIACIJOS DIDĮJĮ TRIDIENĮ ir šv. VELYKŲ dieną (LRT, YouTube ir Marijos radijas)
ARTUMA: 2020-ųjų balandžio specialusis numeris...
Maldos ir paramos akcija – ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS
Vyriausybė nusprendė: karantinas tęsiamas iki balandžio 14 dienos
Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, NEBEVYKS jokios viešos pamaldos
Koronavirusas: INFORMACIJA KATALIKAMS. Bažnyčios Lietuvoje atsakas (papildyta 2020-03-19 10:00)
----------------------------------------------------------------
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14) (2020-04-05)
Popiežiaus Pranciškaus žinia 57-ajai Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai (2020 gegužės 3 d.)
Lietuvos Caritas: 2020 m. Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka, pripildydamas ją meilės“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 2020 m. Gavėnios proga „Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

„Didžiosios savaitės laiškai“ atkeliaus į el. pašto dėželę: registruokimės!
TELŠIŲ VYSKUPIJA: Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Velykų Tridienio pamaldos iš Telšių katedros tiesiogiai
KAUNO ARKIVYSKUPIJA: Kaip švęsime 2020-ųjų Didįjį Tridienį ir šv. Velykas
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA: Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku
Kauno arkivyskupijos Caritas ir Jaunimo centras kviečia registruotis pagalbos savanorystei pandemijos metu Kaune (rezervinis sąrašas)
Laikini Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbo pobūdžio pakeitimai karantino metu
Kauno m. bažnyčių ir kunigų budėjimo laikas epidemijos metu
 
     
   
     
 
Popiežius Didžiosios savaitės dienomis pakvietė į namų liturgiją: su Nukryžiuotuoju ir Evangelija
Popiežius pasveikino Romos rabiną; rabinas – popiežių
Abraomiškųjų religijų lyderiai meldėsi, kad greičiau baigtųsi pandemija
Mišios antradienio rytą: už neteisingai nuteistuosius
Kardinolas Pellas – laisvas žmogus
Kai pandemija ir karas sutampa
Pirmadienio ryto Mišios. Kaip elgiamės su vargšais?
Mirė t. Antonio Stefanizzi SJ, buvęs Vatikano radijo direktorius
Kardinolas Koch: Pandemija liudija, kad žmogus ne viską kontroliuoja
Kardinolas Tagle ragina panaikinti vargstančių kraštų skolas
Popiežius: su Jėzumi Kryžiaus keliu į Prisikėlimą
Verbų sekmadienio Mišios tuščioje Šv. Petro bazilikoje
Popiežius parėmė ligoninę, perdavė sveikinimus ligoniams
Popiežiaus žinia: sulauksime geresnių laikų ir mes patys būsime geresni
Žmogaus vienatvė, Dievo vienatvė
Didžioji savaitė Jeruzalėje – be maldininkų
Invokacija Didžiojo penktadienio pamaldoms
Popiežius. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka
Popiežiaus homilija prieš palaiminimą „Urbi et orbi“: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims
Kaip švęsti Didžiąja savaitę pandemijos laikais?
Šių metų Velykų tridienis Vatikane – be maldininkų
 
Trečiadienio ryto Mišios: kad nebūtų išdavysčių
CARITAS: Pirmoji ponia susitiko su sunkumus patiriančiais mūsų žmonėmis
Vyskupas Algirdas Jurevičius: ATGAILA karantino sąlygomis
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Verbų sekmadieniui (vaizdo reportažas)
DIDŽIOJI SAVAITĖ namuose. Išgyvenkime ją su „Didžiosios savaitės laiškais“. Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ kvietimas
Akcijai „Šviesos žemėlapis“ – kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: šiuo laiku ypač branginkime Rožinį
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
Lietuvos jaunimo dienas NUSPRĘSTA NUKELTI
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmės, kurios buvo numatytos balandžio 13 d., atidedamos vėlesniam laikui
Arkivyskupo malda už Lietuvą prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo
Išeivijos lietuviai taip pat jungiasi į maldą. Prel. E. Putrimo laiškas PDF
Lietuvos CARITAS: koronavirusas – taip pat ir dvasinis iššūkis
LVK plenarinis posėdis (2020 m. kovo 17–18 d.)
Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui
Lietuvos vyskupai: karantino metu nebevyks jokios viešos pamaldos
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems „Didžiosios savaitės ir Velykų dovana“
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Raseinių r. mero Andriaus Bautronio kvietimas į akciją „Šviesos žemėlapis“
Paminėtos kun. Alfonso Lipniūno 75-osios mirties metinės
Kaišiadorių vyskupo Gavėnios žodis, šiuo sunkiu išbandymų metu
Rožinio maldos iniciatyva plintant užkrečiamam virusui: Mergele Marija, Ligonių sveikata, melski už mus
Karantino laikotarpiu Caritas pagalba NENUTRŪKSTA
Malda Šiluvoje šio laiko grėsmes pavedant Ligonių Sveikatos užtarimui
 
Vysk. Algirdas Jurevičius apie Ligonių Sveikatą ir maldą
Arkivysk. Lionginas Virbalas: Šiemet Velykos bus visai kitokios (delfi.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kraujo donorystės akcijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė vienuolinių įžadų atnaujinimą
K. Kėvalas: karantinas – ne bausmė, o galimybė (kauno.diena.lt)
Religinės literatūros skaitovų konkurso „Šlovink Viešpatį, mano siela“ (Ps 104, 1) finalas
Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – įžengimas į Gavėnią ir malda už Kauną
  daugiau   daugiau
Popiežius emeritas Benediktas XVI. Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Balandis  2020»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2020 04 12
MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ (Velykos)

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt