KATALIKAI.LT  
 
 
 


 
 
 
 

Medžiaga 2020-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei. TEMA: „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2) | DOCX
Popiežiaus PRANCIŠKUS. Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2020 m. vasario 11 d.)
Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinis laiškas APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio (2020 m. sausio 26 d.)
Sausio ARTUMA: „Dievui taip, Bažnyčiai – ne“? Arba kodėl (n)eini į bažnyčią?
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui ir visai Dievo tautai CHRISTUS VIVIT. Ieškokite katalikų knygynuose.
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Sausio 24 d. Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Kaune
Sausio 26 d. Iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romoje jos globą perimant kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ
Sausio 26 d. Atsinaujinimo diena „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ Kaune
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Draugijos suvažiavimas Marijampolėje
Kviečia misijų mokykla „3M – mąstyk, mylėk, melskis“. Registracija iki vasario 1 d.
Vasario 7–9 d. Marijos mokykla kviečia į rekolekcijų savaitgalius KAUNE ir VILNIUJE
LKMA Mažoji akademija kviečia į kursus 2020 m. pavasarį
 
     
   
     
 
Popiežius: paklusnumas Dievo Žodžiui išlaisvina
Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi
2020 sausio 19 „Viešpaties Angelas“
Popiežių aplankė Suomijos ekumeninė delegacija
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (2)
Dievo Žodžio sekmadienio ekumeninė reikšmė
Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas (1)
Giesmių giesmė – katalikų ir žydų dialogo dienos tema
Popiežiaus katechezė apie Apaštalų darbus: šv. Paulius Romoje
Popiežius: kiek žalos daro blogas pavyzdys!
Paskirta pasekretorė, atsakinga už Vatikano daugiašalę diplomatiją
Knyga apie celibatą. Vyskupo Gänsweino patikslinimas
Benedikto XVI ir kardinolo Sarah knyga apie celibatą
Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
 
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Šiluvoje paminėta Sausio 13-oji – kai laimėjome ne jėgos, bet Dvasios galybe
Laisvės premijos laureato (2013 m.) kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime Laisvės gynėjų dieną
LVK plenarinis posėdis (2020-01-07)
Vysk. Dariaus TRIJONIO pamokslas Šv. Kazimiero koplyčioje
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šventosios Šeimos sekmadienį
Nuo šiol ARTUMA jau ir didžiuosiuose prekybos centruose
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Kauno kurijoje pradėtas bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimas
„Laimingas žmogus, kuris myli Kristų.“ Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dvasines patirtis bei aktualumą šiandienos jaunimui
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime buvo pristatytas Telšių kunigų seminarijos mokslinio leidinio – Opera theologorum Samogitarum šeštasis numeris
Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso „Verba mea auribus percipe, Domine“ laureatų koncertas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime aptarta artėjančio Dievo Žodžio sekmadienio aktualija
 
VR: Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 18)
Aptartos dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo kryptys
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos taryba suplanavo savo metinę veiklą
Laisvės gynėjų diena Kazlų Rūdoje
Tikėjimo džiaugsmo patirties jaunimas parsivežė iš tarptautinio Taizé susitikimo Vroclave
Vyksta naujametinis Taize susitikimas Vroclave. Kelionės įspūdžiais dalijasi piligrimai iš Vilkaviškio vyskupijos.
Balbieriškyje pašventinta naujoji klebonija
Malda už Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenę
  daugiau   daugiau
Popiežius emeritas Benediktas XVI. Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Sausis  2020»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2020 01 18–25
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis 2020 01 26
Dievo Žodžio sekmadienis
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt