KATALIKAI.LT
 
 2024 m. sausio 21 d. (III eilinis sekmadienis) – Dievo Žodžio sekmadienis, kurį švęsime penktą kartą.

Jis, pasak popiežiaus PRANCIŠKAUS, yra skirtas švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį (Aperuit illis, 3).

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIO PROGA (2020)

KATALIKŲ BAŽNYČIOS ŠALTINIAI

 1. Vatikano II Susirinkimas. Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą DEI VERBUM (1965)
 2. Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija apie šventąją liturgiją SACROSANCTUM CONCILIUM (1963)
 3. Katalikų Bažnyčios katekizmas : 1 dalis > 1 skyrius > 2 poskyris (1997)
 4. Romos mišiolas. MIŠIŲ SKAITINIŲ TVARKA. Įvadas (LT 2022)

KITI KATALIKŲ BAŽNYČIOS DOKUMENTAI

 1. Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo (2019-09-30)
 2. Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas DESIDERIO DESIDERAVI apie Dievo tautos liturginį ugdymą (2022-06-29)
 3. Popiežius BENEDIKTAS XVI. Posinodinis apaštališkasis paraginimas VERBUM DOMINI apie Dievo žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje (2010-09-30)
 4. Kiti Bažnyčios dokumentai Šventojo Rašto tema lietuvių kalba (EIS)

Interneto svetainės ir projektai

PAGRINDINIAI LEIDINIAI

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai >>>

Leidykla „Gyvieji akmenėliai“ >>>

  Žurnalas „ŽODIS tarp mūsų“ – katalikiškas dvimėnesinis kasdienių Šventojo Rašto (pagal liturginį katendorių) meditacijų žurnalas, skirtas skaitytojui, norinčiam labiau pažinti Dievo žodį ir juo gyventi.

  Apie maldą su Šventuoju Raštu. Evangelizacinis-katechetinis lankstinukas, 12 p. 2018, 12 p.

  Stephen J. Binz. Pašnekesys su DIEVU skaitant Šventąjį Raštą / Šiuolaikinis požiūris į lectio divina, 2009.

  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Advento ir Kalėdų laikas, 2002.
  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Gavėnia, 2003.
  Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos. Velykų laikas, 2003.

 
2024 01 17
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt