Maldos pusryčiai Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
 
 

Vasario 7 d. į Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vykusius Maldos pusryčius kardinolo A. J. Bačkio kvietimu rinkosi įvairių katalikiškų Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, maldos grupių, judėjimų, organizacijų, struktūrų, besirūpinančių šeima, atstovai. 35 skirtingoms institucijoms atstovavo per 70 žmonių.

Įžangos žodyje kardinolas A. J. Bačkis, pasveikinęs susirinkusiuosius, pabrėžė sutuoktinių vaidmens svarbą ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje. Pasak jo, nelengva šiandien plaukti prieš srovę, ką daro kiekviena šeima, todėl būtina susiburti. Šeima negali užsidaryti, gyventi tik sau – ji dėl to nebus laiminga. Individualizmo dvasia galiausiai priveda prie absurdo. Dar popiežius Jonas Paulius II ragino šeimas būti aktyvia visuomenės dalimi – nepasiduoti, mobilizuotis, būti matomomis. Kardinolas minėjo, jog yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti įstatymiškai sprendžiant šeimos, santuokos sąvokos, nepilnamečių apsaugos nuo žalingos informacijos, tikros pagalbos narkomanams klausimus. Valstybė turi atsižvelgti ne tik į nenormalią situaciją, bet ir į Konstituciją, kurioje ginama ir remiama šeima. Ypač reikalinga pagalba vargstančioms šeimoms – neįgaliesiems. Baigdamas kardinolas sakė: „Štai kiek turiu rūpesčių, o jūs, čia susirinkusieji, esate mano viltis.“

Visi Maldos pusryčių dalyviai, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktoriaus Algirdo Petronio padedami, pasidalijo į grupes ieškoti atsakymų į kardinolo iškeltus klausimus – kaip konkrečiai atsiliepti į iškilusius pavojus šeimai? Ko tam reikia? Susidarė penkios labai skirtingos grupės: tarptautinių judėjimų, šeimų maldos grupių ir bendruomenių, Bažnyčios struktūrų, socialinių iniciatyvų, siekiančių ginti šeimos interesus viešajame gyvenime. Po diskusijų prieita prie nuomonės, kad būtų labai naudinga dažniau susitikti svarstyti šeimos klausimus. Kalbėta ir apie duomenų bazę, informacijos keitimosi svarbą, mėnraščio „Artuma“ pasitelkimo į pagalbą ieškant atsakymų įvairiomis šeimos temomis galimybę. Šeimų maldos grupės atstovai tvirtino, kad mielai žygiuotų su savo vaikais miesto gatvėmis, siekdami parodyti visuomenei, jog yra džiaugsmingų, laimingų neišsiskyrusių šeimų. Galiausiai Lietuvos šeimos centro direktorė V. Valantiejutė trumpai pristatė atnaujintą Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programą, kviesdama judėjimų, bendruomenių, šeimų maldos grupių narius padėti šeimos centrams ją įsisavinti.

Po tris valandas trukusių pokalbių ir diskusijų visi pasivaišino bei užtraukė Ilgiausių metų neseniai praėjusio Jo Eminencijos kardinolo 70 metų jubiliejaus proga.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt