Kunigystės šventimai Šiaulių vyskupijoje
 
 

Kovo 18 dieną. Šiaulių katedroje į kunigus įšventinti keturi diakonai: Mindaugas Grigalius, Arūnas Jankauskis, Donatas Kryževičius ir Andrius Trakšelis. Iškilmėse dalyvavo dvylika kunigų, seminarijos draugai.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kreipdamasis į ką tik įšventintus kunigus sakė: „Jūs, mieli broliai, einate ten, kur kviečia Kristus trokšdamas, kad kiekvieną sutiktą žmogų galėtumėte priimti su meile ir sugrąžinti nuklydusį į tikrąjį meilės ir šventumo kelią.“ Ganytojas išryškino kelis svarbius aspektus kunigystės kelyje – nuolatinę Dievo pagalbą, tarnavimą, vienybę su Kristumi. Maloniais žodžiais ganytojas kreipėsi į įšventintųjų kunigų tėvus, dėkojo jiems už maldas, už savo vaikams rodytą gerą pavyzdį. „Šiandien su visa Bažnyčia galite džiaugtis šiais savo vaikais“, – sakė ganytojas. Tikinčiuosius vyskupas ragino ne tik per šias iškilmes melstis už pašauktuosius į kunigystę. Vertėtų pasirinkti bent po vieną kunigą ir melstis už jį visą gyvenimą.

Naujai įšventinti kunigai kartu su vyskupu E. Bartuliu aukojo šv. Mišių auką. Po iškilmių prie Šiaulių katedros su gėlėmis jų laukė gausus artimųjų ir draugų būrys.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt