Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susikaupimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
 
 

Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ nariai kovo 27 d. dalyvavo gavėnios susikaupimo dienoje Alksnėnų parapijoje (Vilkaviškio raj.).

Susikaupimo dienai vadovavo ir tris konferencijas tema „Aš Esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ vedė pranciškonas t. Severinas A. Holoceris OFM.

Konferencijose vienuolis aptarė atskirai po vieną Jėzaus ištarmės tikrovę – Aš Esu, kelias, tiesa ir gyvenimas.

Tėvas Severinas OFM pabrėžė, kad vieno silpnybė leidžia suprasti kitą, ir tai padeda kitam jo silpnume. Solidarumas silpnume, padedant prisikelti, yra vienas iš būtinų kunigiškosios brolystės bruožų. Kalbėtojas sakė, jog Jėzus savęs nelaikė keliu – tikslu, bet tik vedančiu pas Tėvą, vaizdžiai apibūdino, kas yra tikrasis kelias. „Kelias ne kelias, jei jis nėra tvirtas ir kietas, jei neįmanoma juo eiti. Kelias ne kelias, jei juo eini vienas, be bendražygių. Ir kelias ne kelias, jei jis niekur neveda, jei jis nepadeda pasiekti tikslo“, – sakė prelegentas. Kalbėdamas apie tiesą ir gyvenimą, susikaupimo dienos vadovas išryškino dieviškosios valdžios, kuri negriauna, ir karalystės, kuri negniuždo, suvokimą. Kalbėjo ir apie dvi pagrindines melo priežastis – meluojama arba iš baimės, arba iš puikybės.

Susirinkusieji kunigai Alksnėnų parapijos bažnyčioje šventė Eucharistiją, drauge giedodami Valandų liturgiją – Dieninę. Buvo dalijamasi įžvalgomis ir asmeniniais išgyvenimais. Parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius supažindino su parapijos aktualijomis ir pristatė Alksnėnų parapijoje esantį tikinčiųjų šventu laikomą Mažučių šaltinėlį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt