A†A Kun. Sigitas STEPŠYS (1942–1986–2015)
 
 

2015 metų kovo 23 dieną, eidamas 73-uosius metus, po ilgos ligos, mirė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas kun. Sigitas Stepšys.

Sigitas Stepšys gimė 1942 metų rugpjūčio 28 dieną Kauno mieste, Aleksoto parapijoje. 1962 metais baigė Ukmergės Darbo jaunimo I vidurinę mokyklą. Nuo 1964 -1966 tarnavo tarybinėje armijoje, grįžęs įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškininkystės fakultetą, kurią baigė 1975 metais. Dar besimokydamas akademijoje dirbo Kėdainių, Jonavos miškų ūkiuose girininku. Alinantis darbas, mokslas, buitiniai rūpesčiai, sunki našlaičio dalia lydėjo būsimą kunigą, bet Sigitas pasižymėjo kantrumu ir darbštumu, todėl buvo įsitikinęs, kad viską galima nugalėti. Taip jis, ieškodamas, apkeliauja Svilionių, Barsukynės girininkijas ir galiausiai įsidarbina „Kauno balduose“ ūkvedžiu. Ten dirbdamas įstoja į pogrindinę kunigų seminariją. Todėl dažnai reikėjo keisti gyvenamąją vietą ir saugotis sovietinio persekiojimo. „Mes visada lipsim tau ant kulnų“, - sakė saugumiečiai ir tą pažadą vykdė. 1986 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, pašventinamas kunigu bei paskiriamas Utenos parapijos vikaru.

1986 12 29 atleistas iš Utenos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Truskavos – Ančiškio parapijų administratoriumi.
1989 05 19 atleistas iš Truskavos – Ančiškio parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Juodupės parapijos administratoriumi.
1989 06 01 atleistas iš Juodupės parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Sidabravo ir Dapšionių parapijų administratoriumi.
2002 07 22 atleistas iš Sidabravo ir Dapšionių parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Vadaktų parapijos klebonu.
2002 07 26 atšauktas paskyrimas į Vadaktų parapiją, paskirtas Radviliškio parapijos altarista.
2002 08 23 atšauktas paskyrimas į Radviliškį, paskirtas Šeduvos parapijos altarista.
2003 07 24 atleistas iš Šeduvos parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratoriumi.
2005 06 24 atleistas iš Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Joniškio parapijos altarista.

Kunigų seminarijos charakteristikos anketoje kun. Sigitas Stepšys įvertinamas kaip ramaus būdo, santūrus, darbštus, mėgstantis maldą žmogus. Su broliais kunigais stengėsi išlaikyti gerus santykius, tikintiesiems pagelbėti ir patarnauti tuo, kuo galėjo.

Kun. Sigito Stepšio žemiškieji palaikai pašarvoti Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios kovo 25 dieną (trečiadienį) 12 valandą. Po šv. Mišių laidotuvės Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Šiaulių vyskupijos kurija

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt