A†A Kun. Gintautas STANEVIČIUS (1970–1995–2015)
 
 

2015 m. birželio 21 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gintautas Stanevičius, prieš pora dienų sulaukęs 45 metų amžiaus.

Velionis gimė 1970 m. birželio 19 d. Varėnos raj., Paūlių kaime, Marcinkonių parapijoje. Užaugo Varėnoje, kurioje Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo pakrikštytas bei vėliau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1977–1988 metais mokėsi Varėnos I-ojoje vidurinėje mokykloje. 1989 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1995 m. birželio 3 d. Vilniaus Katedroje įšventintas kunigu.

Kun. Gintautas Stanevičius dirbo šiose parapijose:

1995 m. birželio 3 d. paskirtas Visagino parapijos vikaru;
1997 m. rugsėjo 12 d. – Marcinkonių parapijos klebonu bei Kabelių parapijos administratoriumi;
2002 m. rugpjūčio 19 d. – Rūdiškių bei Paluknio parapijų klebonu.
2006 m. gegužės 30 d., atsižvelgiant į kun. Gintauto Stanevičiaus prašymą, jam leista apsigyventi Pilnų namų bendruomenėje ir tirti save dėl pasišventimo šiai bendruomenei.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. kun. Gintautas Stanevičius negalėjo eiti kunigo pareigų. Paskutiniu metu dėjo pastangas sugrįžti į kunigišką tarnystę.

Kun. Gintautas Stanevičius pašarvotas gimtosios Marcinkonių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos birželio 23-ąją, antradienį, 12 val. Velionis bus palaidotas Varėnos r. Paūlių kaimo kapinėse.

Gailestingasis Viešpats tesuteikia jam amžinąjį atilsį ir ramybę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt