Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

Birželio 6 d. įvyko eilinis Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo pradžioje buvo pristatyti ir pasveikinti 7 diakonai, sėkmingai baigę studijas Vilniaus kunigų seminarijoje ir netrukus pradėsiantys sielovadines tarnystes parapijose, paskelbtos būsimos diakonų darbo vietos: du arkivyskupijos kunigai – Valdemar Lisovski ir Andžejus Bogdevičius – nuo rudens išvyksta studijuoti į Italiją. Taip pat pranešta, kad vyriausias vyskupijos kunigas, prel. J. Obremskis birželio 12 d. švęs 75 m. kunigystės jubiliejų. Visi kunigai pakviesti į šventę Maišiagaloje.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojai dar kartą prašė kunigus paraginti savo parapijų jaunimą registruotis ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose. Kol kad užsiregistravusiųjų iš Vilniaus arkivyskupijos yra gana mažai. Norintys dalyvauti šioje jaunimo šventėje turi iki birželio 15 d. užsiregistruoti savo vyskupijos Jaunimo centre ir duoti 10 litų auką. Kitas dalyvio išlaidas dengia rėmėjai.

Jaunimo centras taip pat pristatė katalikiškų ir krikščioniškų vasaros stovyklų sąrašą. Ypač kvietė Mišių patarnautojus registruotis į jiems skirtą stovyklą, vyksiančią rugpjūčio 3–7 d. Guopstuose (Trakų raj.).

Susirinkimui pirmininkavęs kard. A. J. Bačkis ragino kunigus liturgijoje nebenaudojamas senas knygas, arnotus ir pan. dalykus saugoti, jokiu būdu jų neišmesti, o verčiau perduoti Bažnytinio paveldo muziejui. Buvo pristatytas neseniai išleistas šio muziejaus katalogas. Kunigai pakviesti aplankyti parodą.

Vyskupijos kancleris priminė kunigams Devintinių procesijos tvarką ir eigą. Vilniuje klebonaujantys kunigai paraginti tądien savo parapijose nelaikyti sumos Mišių, bet su parapijiečiais dalyvauti 12.30 val. Arkikatedroje švenčiamose Mišiose ir po jų procesijoje Vilniaus miesto gatvėmis.

Kunigai informuoti, kad vietoj skelbtų rekolekcijų birželio mėn. numatytos rekolekcijos rugpjūčio pabaigoje. Taip pat buvo perduotas Nacionalinio kraujo centro prašymas, kad kunigai paragintų parapijiečius aktyviau įsitraukti į neatlyginamą kraujo donorystę.

Pagrindinė susirinkimo dalis buvo skirta palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Šiemet sukanka 80 m. nuo jo mirties ir 20 metų nuo paskelbimo palaimintuoju, taip pat minimas arkiv. J. Matulaičio dėka pasirašyto konkordato tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano 80-metis. Susirinkime kalbėjo palaimintojo įkurtų Švč. Mergelės Marijos nekaltojo Prasidėjimo seserų vargdienių kongregacijos vyresnioji ses. Ignė Marijošiūtė ir ses. Viktorija. Marijos vargdienių seserys rūpinasi pažadinti susidomėjimą šiuo didžiu mūsų tautos žmogumi ir supažindinti su jo gyvenimo ir šventumo keliu. Jos važinėja po parapijas, organizuodamos knygos apie J. Matulaitį pristatymus, taip pat yra parengusios stendų ir visokios kitokios medžiagos apie palaimintąjį. Ses. Viktorija papasakojo apie Matulaičio šventumo bruožus, ragindama kurti asmeninį ryšį su šiuo palaimintuoju. Kunigai paprašyti raginti parapijuiečius melstis prašant palaimintojo užtarimo, pranešti apie gautas malones, rengti piligrimines keliones į Marijampolę, ypač liepos 8–15 d., kurti Pal. J. Matulaičio draugijas. Seserys laukia kunigų kvietimų ir yra pasiryžusios aplankyti kuo daugiau žmonių, skleisdamos palaimintojo dvasią.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks rugpjūčio 1 d. 11 val.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt