Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
 
 

Gegužės 26 d. diakonais įšventinti Tomas Kaulius ir Robert Romanovski.

Birželio 3 d. kunigais įšventinti diak. Ramūnas Norkus, diak. Karolis Petravičius ir diak. Romas Starkutis.

Klier. Viktoras Dirvonskis paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Diak. Robert Romanovski paskirtas pastoraciniam darbui į Palangos parapiją.

Diak. Tomas Kaulius paskirtas pastoraciniam darbui į Šilutės parapiją.

Kun. Karolis Petravičius paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Kun. Ramūnas Norkus paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Kun. Romas Starkutis paskirtas Palangos parapijos vikaru.

G. Kan. Vytautas Petrauskas atleistas iš Klykolių parapijos klebono pareigų ir paliktas Naujosios Akmenės parapijos klebonu.

Kun. Jonas Jucys atleistas iš Kivylių parapijos klebono pareigų ir paliktas Kruopių parapijos klebonu.

Kun. Kęstutis Balčiūnas atleistas iš Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Akmenės parapijos vikaru bei aptarnauti Klykolių ir Kivylių parapijas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt