Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
 
 

Gegužės 26 d. diakonais įšventinti Tomas Kaulius ir Robert Romanovski.

Birželio 3 d. kunigais įšventinti diak. Ramūnas Norkus, diak. Karolis Petravičius ir diak. Romas Starkutis.

Klier. Viktoras Dirvonskis paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Diak. Robert Romanovski paskirtas pastoraciniam darbui į Palangos parapiją.

Diak. Tomas Kaulius paskirtas pastoraciniam darbui į Šilutės parapiją.

Kun. Karolis Petravičius paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Kun. Ramūnas Norkus paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi.

Kun. Romas Starkutis paskirtas Palangos parapijos vikaru.

G. Kan. Vytautas Petrauskas atleistas iš Klykolių parapijos klebono pareigų ir paliktas Naujosios Akmenės parapijos klebonu.

Kun. Jonas Jucys atleistas iš Kivylių parapijos klebono pareigų ir paliktas Kruopių parapijos klebonu.

Kun. Kęstutis Balčiūnas atleistas iš Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Akmenės parapijos vikaru bei aptarnauti Klykolių ir Kivylių parapijas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt