Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS
 
 


PRANEŠIMAS

 2007 07 05


Pranešame, kad š. m. liepos 5 d. ankstų rytą mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS.

Velionis gimė 1924 m. sausio 30 d. Pakruojo raj., Murdvario kaime. Baigęs Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją, 1949 m. sausio 1 dieną įšventintas kunigu. Nuo 1949 m. kovo 25 d. iki 1957 m. lapkričio 15 d. buvo ištremtas į Sibirą.

Kunigas jubiliatas dirbo: Debeikių parapijoje altarista (1958-03-15), Molėtų parapijoje vikaru (1971-03-26), Južintų parapijoje klebonu (1972-01-10), Šeduvos parapijoje altarista (1986-05-28).

Nuo 1999 m. spalio 1 d. buvo globojamas Marijampolės Švč. Marijos globos namuose.

Kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS pašarvotas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Bus laidojamas penktadienį, liepos 6 d., 12 val. Šeduvos parapijos šventoriuje.
Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt