Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS
 
 


PRANEŠIMAS

 2007 07 05


Pranešame, kad š. m. liepos 5 d. ankstų rytą mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS.

Velionis gimė 1924 m. sausio 30 d. Pakruojo raj., Murdvario kaime. Baigęs Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją, 1949 m. sausio 1 dieną įšventintas kunigu. Nuo 1949 m. kovo 25 d. iki 1957 m. lapkričio 15 d. buvo ištremtas į Sibirą.

Kunigas jubiliatas dirbo: Debeikių parapijoje altarista (1958-03-15), Molėtų parapijoje vikaru (1971-03-26), Južintų parapijoje klebonu (1972-01-10), Šeduvos parapijoje altarista (1986-05-28).

Nuo 1999 m. spalio 1 d. buvo globojamas Marijampolės Švč. Marijos globos namuose.

Kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS pašarvotas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Bus laidojamas penktadienį, liepos 6 d., 12 val. Šeduvos parapijos šventoriuje.
Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt