Kryžių Kalno atlaidai
 
 

Liepos 29 d. vyko Kryžių kalno atlaidai. Tradiciškai 11 val. apie tris šimtus piligrimų, vadovaujamų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, nuo Šiaulių katedros išėjo į Kryžių kalną.

Piligrimų neišgąsdino nei prasidėjusi kruša, nei kiaurai permerkęs lietus, nei žaibai bei virš pat galvų nugriaudėjęs griaustinis. Palaukę, kol jis nurims, keliauninkai toliau tęsė rožinio maldą, į Kryžių kalną įžygiavo giedodami giesmes Švč. Mergelei Marijai. Čia pasitiko dar gausesnis būrys atlaidų dalyvių. Jau nuo vakarykštės dienos atlaidų laukė Vadaktų jaunimas, per tris dienas atėjęs daugiau nei 70 km. Norėdami paminėti 635 m. Vadaktų jubiliejų, 12 – 19 m. jaunuoliai atnešė kryžių ir dalyvavo atlaiduose.

Kryžių kalno atlaidai, jau šviečiant saulei, prasidėjo atgailos pamaldomis. 15 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišios, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas kun. Juozas Gražulis.

Pamokslo metu vyskupas Jonas Kauneckas kalbėjo apie kryžių ir apie tai, kad šiandien jo norima visokiais būdais išvengti.„Iš tiesų“, – sakė vyskupas, – „kryžius yra malonės ženklas. Jis išlaisvina, atnaujina, perkeičia. Daugybė motinų, aukodamos savo kančias už nuklydusius vaikus, džiaugėsi jų atsivertimu. “

Mišių metu giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų romovės vyrų choras „Aidas“.

Inesė Ratnikaitė

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt