Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikatas dėl klaidinančios informacijos esą kard. A. J. Bačkis pritaria Santarvės rūmų Panevėžyje statybai
 
 

2008 03 19


KOMUNIKATAS

Šiandien (kovo 19 d.) Panevėžio spauda ir iš jos informaciją perėmę interneto dienraščiai paskelbė, kad JEm Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pritaria Panevėžyje ketinamų statyti Santarvės rūmų idėjai. Iš tiesų, praėjusią savaitę JEm Kardinolas jų pačių prašymu priėmė Panevėžio apskrities viršininkę Gemą Umbrasienę, miesto merą Vitą Matuzą ir Santarvės rūmų statybos iniciatorių kun. Robertą Pukenį; susitikime dalyvavo JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šio susitikimo metu JEm Kardinolas dar kartą pakartojo ir patvirtino jau vasario pabaigoje Panevėžyje vykusių pokalbių metu pareikštą savo nuomonę, kad Santarvės rūmų projektas neatitinka bažnytinių reikalavimų sakraliniams statiniams ir yra nepriimtinas.

Į Lietuvos Vyskupų Konferenciją nebuvo oficialiai kreiptasi prašant apsvarstyti Santarvės rūmų projektą, nes tokie klausimai yra vietos vyskupo kompetencijoje. Tačiau reaguodama į kun. R. Pukenio viešai skelbiamus raginimus kurti tarpreliginių maldos namų ir kultūrinės bei socialinės paskirties pastatų kompleksą bei su šiuo projektu susijusius vietos valdžios sprendimus, Lietuvos Vyskupų Konferencija yra išreiškusi nepritarimą tokiems planams.

Sovietinės okupacijos metais ir vėliau Lietuvoje yra buvę atvejų, kai katalikai ir liuteronai geravališkai dalijosi tuo pačiu sakraliniu pastatu, tačiau tai tik nepalankių aplinkybių nulemtos išimtys. Krikščioniškų konfesijų tarpusavio supratimas ir suartėjimas – ekumeninis procesas – negali būti spartinamas tokiomis priemonėmis, kaip valdžios remiamas bendrų maldos namų kūrimas. Visiškai nederamas yra siūlymas intensyvėjantį ir sveikintiną tarpreliginį dialogą skatinti dirbtinai sutelkiant po vienu stogu skirtingas religines praktikas ir bendruomenes. Ydingas Santarvės rūmų planuose numatytas sakralinių erdvių ir įvairiopų socialinių bei kultūrinių iniciatyvų sutapdinimas.

JEm Kardinolas A. J. Bačkis apgailestauja dėl bandymų manipuliuoti jo vardu ir pateikti visuomenei bei valdžios atstovams klaidinančią informaciją apie Bažnyčios vadovų požiūrį į Santarvės rūmų projektą.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt