Bernardinų bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė
 
 

Lapkričio 23 d., Kristaus Karaliaus iškilmėje, Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė „Aš esu kelias, tiesda ir gyvenimas“(Jn 14,6). Dievo žodžio pamaldoms vadovavo kun. Astijus Kungys OFM ir kun. Algis Malakauskis OFM. Kun. Astijus kalbėjo apie tai, kad vyrai dažnai yra kovos fronte. Ne tik kariuomenėje, bet ir gyvenime jie turi budėti ir ginti. Gyvenime vyrų uždavinys apginti tikėjimo vertybes, šeimą, mylimus žmones nuo pasaulio dvasios. Vyrų protas, racionalumas, argumentų kalba, atvirumas, drąsa ir stiprybė gali gali įveikti blogį. Jėzus, ryšys su juo yra tikro krikščionio vyro ginklas prieš piktąjį, kuris veikia pasaulyje kaip anarchija, liberalizmas be atsakomybės, nežabota globalizacija. Tikėjimo ir maldos skydas, Dievo teisumo diržas, Dievo Žodžio ginklas, drąsa skleisti tikėjimą. Kunigas kvietė gyvai, karštai maldai, būti pavyzdžiais, kad vyrai uždegtų kitus, per maldą palaikytų artimą ryšį su Dievu, nebūtų atšalę, drungni ir abejingi, o teiktų praktišką liudijimą apie savo veiklų tikėjimą šių dienų pasauliui. Keli vyrai dalijosi savo tikėjimo patirtimi, pasakojo kaip keitėsi jų gyvenimas atradus Kristų. Pamaldose džiazo improvizacijas atliko Eugenijus Kanevičius, Petras Vyšniauskas ir Dalius Naujokaitis. Pamaldos baigėsi bendra malda ir palaiminimu. Tokios kelis kartus per metus suburiamos maldos akcijos Kiekvieną trečiadienį po 18 val. šv. Mišių Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje renkasi vyrų maldos ir tikėjimo pasidalijimo grupė, kurioje atvirai ir drąsiai vyrai ugdo krikščioniškąjį tikėjimą. Kitą vyrų maldos popietę bernardinų bažnyčioje planuojama tradiciškai suburti 2009 m. kovo 22 d., šv. Juozapo šventėje.

Kun. Saulius Bužauskas

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt