Bernardinų bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė
 
 

Lapkričio 23 d., Kristaus Karaliaus iškilmėje, Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje vyko aštuntoji vyrų maldos popietė „Aš esu kelias, tiesda ir gyvenimas“(Jn 14,6). Dievo žodžio pamaldoms vadovavo kun. Astijus Kungys OFM ir kun. Algis Malakauskis OFM. Kun. Astijus kalbėjo apie tai, kad vyrai dažnai yra kovos fronte. Ne tik kariuomenėje, bet ir gyvenime jie turi budėti ir ginti. Gyvenime vyrų uždavinys apginti tikėjimo vertybes, šeimą, mylimus žmones nuo pasaulio dvasios. Vyrų protas, racionalumas, argumentų kalba, atvirumas, drąsa ir stiprybė gali gali įveikti blogį. Jėzus, ryšys su juo yra tikro krikščionio vyro ginklas prieš piktąjį, kuris veikia pasaulyje kaip anarchija, liberalizmas be atsakomybės, nežabota globalizacija. Tikėjimo ir maldos skydas, Dievo teisumo diržas, Dievo Žodžio ginklas, drąsa skleisti tikėjimą. Kunigas kvietė gyvai, karštai maldai, būti pavyzdžiais, kad vyrai uždegtų kitus, per maldą palaikytų artimą ryšį su Dievu, nebūtų atšalę, drungni ir abejingi, o teiktų praktišką liudijimą apie savo veiklų tikėjimą šių dienų pasauliui. Keli vyrai dalijosi savo tikėjimo patirtimi, pasakojo kaip keitėsi jų gyvenimas atradus Kristų. Pamaldose džiazo improvizacijas atliko Eugenijus Kanevičius, Petras Vyšniauskas ir Dalius Naujokaitis. Pamaldos baigėsi bendra malda ir palaiminimu. Tokios kelis kartus per metus suburiamos maldos akcijos Kiekvieną trečiadienį po 18 val. šv. Mišių Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje renkasi vyrų maldos ir tikėjimo pasidalijimo grupė, kurioje atvirai ir drąsiai vyrai ugdo krikščioniškąjį tikėjimą. Kitą vyrų maldos popietę bernardinų bažnyčioje planuojama tradiciškai suburti 2009 m. kovo 22 d., šv. Juozapo šventėje.

Kun. Saulius Bužauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt