Vilniaus arkikatedroje pašventinti 7 kunigai
 
 

2009 m. vasario 7 dieną, praėjus dviems dienoms nuo Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos 20 metų atšventinimo minėjimo, joje buvo pašventinti 7 kunigai: Fransišek Jusiel, Nerijus Grigaliūnas, Andžėjus Jasinskas, Rimas Kalmatavičius, Renald Kučko, Kęstutis Palikša ir Darius Marcinkevičius. Ši diena brangi visai seminarijos bendruomenei, nes būtent joje šie vyrai gyveno, studijavo, meldėsi, brendo kunigiškai tarnystei. Daugelis klierikų buvo laimingi, matydami savo draugus, bičiulius, pažįstamus, kurie yra priimami į kunigų luomą.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Juozas Tunaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretoriaus mons. Gintaras Grušas, kancleris kun. Robertas Šalaševičius, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, taip pat apie 70 kunigų. Arkikatedroje meldėsi neopresbiterių tėveliai, giminės, artimieji, seminarijos bendruomenė, seselės vienuolės, gausus būrys tikinčiųjų.

Iškilmingų šv. Mišių homilijoje kardinolas džiaugėsi, galėdamas įšventinti naujuosius kunigus šioje arkikatedroje, kuri šiemet švenčia savo atšventinimo jubiliejų. Buvo prisiminta, kad jau nuo to meto, kai ši šventovė vėl atiteko teisėtiems jos savininkams, įšventinta virš 90 kunigų.

Ganytojas taip pat kalbėjo apie šiais šventimais prisiimamas pareigas, tokias kaip Eucharistijos šventimas, įvairi tarnystė tikintiesiems, Dievo Tautos Liturginių Valandų malda ir daugelis kitų, kurios yra labai svarbios sielų ganytojui. Būsimieji kunigai buvo kviečiami nuoširdžiai atlikti šias pareigas, liudijant Dievo gailestingumą žmonėms, su kuriais susitiks savo tarnystės vietose. Buvo kalbėta ir apie bendrystę su vyskupu bei kunigais, kurie sudaro kunigijos šeimą.

Šventosios Mišios tradiciškai baigėsi šv. Kazimiero koplyčioje. Čia visi suklupo trumpai maldai prie Karalaičio palaikų, prašydami naujiesiems kunigams ištvermės, užtarimo ir globos.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt