Didysis ketvirtadienis Telšių vyskupijoje
 
 

Š. m. balandžio 13 d. – Didįjį Ketvirtadienį Telšių vyskupijos dvasininkai rinkosi į savo kasmėnesinį kunigiškosios formacijos susirinkimą. Taip pat, kaip įprasta, kunigai rinkosi į Didįjį Ketvirtadienį vykstančias Krizmos šv. Mišias.

10 val. į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą susirinkusius kunigus pasveikino vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas pasveikino kunigus su jų kaip kunigų gimimo diena ir visus pakvietė bendrai maldai. Susirinkusiems dvasininkams buvo pristatyta naujoji – pirmoji popiežiaus Benedikto XVI enciklika Deus caritas est. Šios enciklikos turinį išsamiai pristatė seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Darius Trijonis.

Po išsamios enciklikos analizės, kunigai rinkosi į Telšių šv. Antano Paduviečio Katedrą, kur vyko iškilmingos Krizmos šv. Mišios, kurių metu buvo pašventinti aliejai, naudojami teikiant krikšto, sutvirtinimo, kunigystės ir ligonių patepimo sakramentus.

Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas dr. Jonas Boruta SJ, šv. Mišių metu giedojo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos choras. Savo pamoksle Telšių vyskupas kreipėsi į gausiai susirinkusius tikinčiuosius ir vyskupijos dvasininkus, visiems primindamas apie kunigystės svarbą Bažnyčioje. Kunigas visuomenėje yra pašauktas būti liudytoju, kito – Kristaus paskelbtojo mokslo. Kunigas privalo skelbti pasauliui ne savo išmintį, bet Kristaus mokymą ir skleisti jo šviesą. Baigdamas savo pamokslą Ekscelencija kvietė tikinčiuosius maldai už savo kunigus, kurie nuolat meldžiasi įvairiomis jų intencijomis, už pašaukimus į kunigystę ir už mūsų vyskupijoje sergančius kunigus, prašant jiems visiems ištvermės ir Dievo malonės jų pašaukime.

Po iškilmingų šv. Mišių dvasininkai rinkosi agapei į seminarijos refekorių, kur pabendravo, pasidalino savo rūpesčiais. Po agapės vieni kitiems palinkėję gražių Kristaus prisikėlimo švenčių išskubėjo į savo parapijas, kur vakare Paskutinės Vakarienės šv. Mišiomis pradėjo Didįjį Velykų Tridienį.

Kun. Andriejus Sabaliauskas
„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt