Eucharistijos diena Prienuose
 
 

Balandžio 22 d. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija, rengdamasi Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistiniam kongresui, šventė Eucharistijos dieną. Ji prasidėjo iškilmingu Eucharistijos šventimu, po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Giedant parapijos grigališkojo choralo grupei ir skambant popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus Caritas est ištraukoms, susirinkusieji buvo kviečiami vienybei su Eucharistiniu Jėzumi. Renginio svečias, Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras kun. Mindaugas Martinaitis vedė katechezę apie Eucharistiją, ragindamas ja užpildyti savo kasdienybę. Vyko šlovinimas, kuriam vadovavo parapijos jaunimo choras.

Pasibaigus agapei parapijos namų sodelyje, dalyviai sugrįžo adoracijai ir darbui grupėse įvairiomis temomis. Jubil. mons. Juozas Užupis pasakojo, kaip vadinami liturginiai rūbai bei indai ir kaip jie keitėsi bėgant amžiams; Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras kun. M. Martinaitis nagrinėjo, kodėl Eucharistija laikoma gyvybės šaltiniu ir visa ko viršūne, o Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras kun. Arūnas Simonavičius supažindino su liturginiais gestais ir jų reikšme. Prienų šeimos centro vadovė Rūta Buzaitė pakvietė pažiūrėti filmo „Aštuntoji diena“, krašto muziejaus bendradarbė Anelė Razmislavičienė supažindino su duonos keliu nuo grūdo iki kepalo (šioje grupelėje vaikai turėjo galimybę patys išsikepti duonos). Prienų krašto muziejaus direktorius Algis Marcinkevičius pakvietė susipažinti su memorialiniu kun. Juozo Zdebskio kambariu ir pažiūrėti filmą „Mylėti artimą“. Danutė Olsevičienė susipažindino su žvakių liejimu ir gamyba.

Eucharistijos diena užbaigta maldomis bei iškilminga procesija.

Vakare renginio dalyviai pakviesti vakaronei ir agapei, kurių metu koncertavo folkloro ansambliai „Raskila“ ir „Marginys“.

Rengėjai nuoširdžiai dėkingi visiems, prisidėjusiems organizuojant Eucharistijos dieną: parapijos kunigams, Prienų krašto muziejui, rajono savivaldybės administracijai ir švietimo skyriui, rajono ligoninei, „Caritui“, kultūros centrui, Prienų mokykloms ir UAB „Prienų duona“.

Stasys Zelenekas

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt