Kunigų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
 
 

Gegužės 6 d. Vilniaus katedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis kunigystės švetimus suteikė trims Vilniaus arkivyskupijos diakonams: Sigitui Grigui, Žydriui Kuzinui ir Kęstučiui Smilgevičiui. Iškilmėje dalyvavo šventinamųjų tėvai, giminės, draugai ir per 20 Vilniaus vyskupijos kunigų. Šv. Mišių liturgijai vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo vysk. Juozas Tunaitis. Per pamokslą kardinolas pabrėžė, jog tai džiugi diena ne tik šventinamiesiems, bet ir visai Vilniaus arkivyskupijai ir Bažnyčiai. Kalbėdamas apie kunigystės slėpinį, kardinolas išryškino du šio slėpinio aspektus: tai, kad Kristus yra vienintelis Vyriausiasis Kunigas, o dvasininkai šio slėpinio dalininkai, ir tai, kad kunigystės negalima suprasti kaip žmogaus nuosavybės. „Kunigas privalo malda ir rūpesčiu apglėbti visą Bažnyčią, jis privalo tapti maldos vyru ir Jėzaus draugu“, – kalbėjo ganytojas. Kardinolas taip pat citavo popiežių Benediktą XVI, sakiusį, jog mėgstamiausia jo malda yra ta, kuri kalbama kunigystės šventimų dieną: “Neleisk niekuomet nuo tavęs atsiskirti”. Pasak kardinolo, Šventimų liturgija atskleidžia kunigystės slėpinį: „Rankų uždėjimas reiškia, kad pats Viešpats uždeda ant mūsų rankas, tarsi tardamas: Tu man priklausai ir esi mano rankų prieglobstyje”.

Sekmadienį, gegužės 7 d. pirmąsias šv. Mišias kun. Sigitas Grigas aukojo Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kun. Žydrius Kuzinas – Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje ir kun. Kęstutis Smilgevičius – Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt