Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
 
 

Gegužės 21 d. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ suteikė kunigystės šventimus Telšių katedroje diak. Viktorui Daujočiui, diak. Klemensui Jaraminui, diak. Dariui Vazinskui, diak. Donatui Žukauskui.

Gegužės 28 d. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ suteikė diakonato šventimus Telšių katedroje klier. Ramūnui Norkui, klier. Karoliui Petravičiui, klier. Aloyzui Žygaičiui, klier. Romui Starkučiui ir klier. Pauliui Jaraminui.


Kanauninkas Bronislovas Latakas atleistas iš visų ligi šiol eitų pareigų ir paskirtas Šventosios parapijos rezidentu.

Kanauninkas Petras Linkevičius atleistas iš Kaltinėnų parapijos klebono bei Senelių globos, Reabilitacijos centro ir Jaunimo centro direktoriaus pareigų ir paskirtas Nemakščių parapijos klebonu.

Kanauninkas Egidijus Zulcas atleistas iš visų iki šiol eitų pareigų ir paskirtas Akmenės šv. Onos parapijos klebonu ir Akmenės dekanato dekanu.

Kanauninkas Jonas Petrauskis paskirtas Telšių dekanato dekanu, Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus buvusios katedros administratoriumi ir Varnių šv. Aleksandro parapijos klebonu.

Kunigas Kazys Žąsytis atleistas iš Šilalės dekanato vicedekano pareigų, paliktas eiti Vainuto ir Žvingių parapijų klebono, Bikavėnų ir Vizbarų koplyčių rektoriaus pareigas.

Kunigas Narsutis Petrikas atleistas iš visų ligi šiol eitų pareigų ir paskirtas Kaltinėnų parapijos klebonu, Šilalės dekanato vicedekanu ir Kaltinėnų parapijos senelių globos namų direktoriumi.

Kunigas Antanas Putramentas atleistas iš Telšių dekanato vicedekano pareigų, paliktas eiti Luokės, Upynos ir Viekšnalių klebono pareigas.

Kunigas Tadas Šeputis atleistas iš Telšių katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Telšių katedros ir Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi bei Telšių dekanato vicedekanu.

Kunigas Jonas Ačas paskirtas Žemaičių Kalvarijos šventovės rektoriumi, paliktas eiti visas ligi šiol užimamas pareigas.

Kunigas Virginijus Poškus paskirtas Klaipėdos jūrų uostų kapelionu. Įpareigotas kas sekmadienį arba šeštadienio vakarą praplaukiantiems užsieniečiams jūrininkams Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukoti šv. Mišias anglų kalba.

Kunigas Jonas Jucys atleistas iš Šateikių ir Gintališkės parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kruopių ir Kivylių parapijų klebonu.

Kunigas Virginijus Būta atleistas iš Gargždų šv. arkang. Mykolo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šateikių ir Gintališkės parapijų administratoriumi.

Kunigas Olijandras Jurevičius atleistas iš Pagėgių, Rukų ir Usėnų parapijų klebono pareigų ir nuo rugpjūčio 4 d. paskirtas vieneriems metams prie Žemaičių Kalvarijos šventovės besiglaudžiančių Žemaičių Kalvarijos ir Gegrėnų parapijų administratoriumi.

Kunigas Romualdas Gečas atleistas iš Nemakščių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Gaurės ir Pašaltuonio parapijų klebonu.

Kunigas Vytautas Gedvainis, baigiantis savo tarnystę Kanadoje, Monrealio lietuvių Aušros Vartų parapijoje, nuo rugsėjo 9 d. skiriamas Pagėgių, Rukų ir Usėnų parapijų klebonu.

Kunigas Jonas Kusas atleistas iš Gaurės ir Pašaltuonio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Jokūbavo ir Mikoliškių parapijų klebonu.

Kunigas Antanas Mačius atleistas iš Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Smalininkų, Viešvilės ir Vilkyškių parapijų administratoriumi.

Kunigas Ramūnas Gerdauskas atleistas iš Smalininkų, Viešvilės ir Vilkyškių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos rezidentu, jam suteiktos vikaro teisės.

Kunigas Arvydas Mačiulis atleistas iš Kruopių ir Kivylių parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių parapijų rezidentu.

Kunigas Vytautas Tamošauskas atleistas iš Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Rietavo šv. arkang. Mykolo parapijos vikaru ir Rietavo „Aušros” katalikiškosios bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kapelionu.

Kunigas Kęstutis Balčiūnas atleistas iš Rietavo šv. arkang. Mykolo parapijos vikaro ir Rietavo „Aušros” katalikiškosios bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kapeliono pareigų ir paskirtas Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru ir Mažeikių krašto skautų dvasios vadu.

Kunigas Vaidotas Vitė atleistas iš Akmenės šv. Onos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gargždų šv. arkang. Mykolo parapijos vikaru ir katechetu.

Kunigas Marius Venckus paskirtas rugpjūčio mėnesį laikinai aptarnauti Pagėgių, Rukų ir Usėnų parapijas.

Kunigas Aivaras Pudžiuvelis atleistas iš Tauragės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaru ir katechetu.

Kunigas Donatas Žukauskas atleistas iš ligi šiol eitų pareigų ir paskirtas Telšių katedros parapijos vikaru ir katechetu.

Kunigas Klemensas Jaraminas atleistas iš Telšių kurijos sekretoriaus pareigų ir paskirtas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru ir katechetu.

Diakonas Romas Starkutis paskirtas į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją diakono tarnystei.

Diakonas Paulius Jaraminas paskirtas į Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapiją diakono tarnystei.

Diakonas Aloyzas Žygaitis paskirtas į Gargždų šv. arkang. Mykolo parapiją diakono tarnystei.

Diakonas Andriejus Lazarevas atleistas iš Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos diakono pareigų ir paskirtas į Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapiją diakono tarnystei.

Diakonas Tomas Jonušas atleistas iš Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos diakono pareigų ir paskirtas į Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją diakono tarnystei.

Diakonas Ramūnas Norkus paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi, vyskupo ceremoniarijumi ir Telšių katedros diakonu rezidentu.

Diakonas Karolis Petravičius paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi, vyskupijos Liturginės komisijos nariu ir Telšių katedros diakonu rezidentu.

Akolitas Tomas Kaulius paskirtas akolito, katecheto tarnystei Tauragės Švč. Trejybės parapijoje.


Telšių vyskupijos kurija

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt