Šiaulių vyskupijoje paminėtos Vatikano II Susirinkimo 40-osios metinės (2005 12 08)
 
 

Gruodžio 8 d., minint Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę ir Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-metį, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis katedroje aukojo šv. Mišias už Šiaulių vyskupiją, jos kunigus ir visus tikinčiuosius. Per pamokslą ganytojas sakė: „Popiežius Jonas Paulius II Šiaulių vyskupiją paskyrė Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo globai. Jos Nekaltasis Prasidėjimas mums visiems yra nuostabi dovana. Jauniausiai vyskupijai Lietuvoje, trokštančiai eiti pirmuosius žingsnius, labai reikalinga Motinos pagalba“.

Vakare Šiaulių universitete ta proga įvyko iškilmingas minėjimas. Renginį vedė Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė. Apie Vatikano II Susirinkimo svarbą šių dienų žmogui kalbėjo kun. Severinas Holocheris OFM, šiuo metu gyvenantis Kryžių kalno vienuolyne. „Tai, kad galiu kalbėti apie šio Susirinkimo svarbą mums visiems, jau yra šio Susirinkimo, aiškinusio, kad Dievo tauta – visi tikintieji, pasekmė”, – kalbėjo brolis Severinas. Pasak jo, svarbiausios Vatikano II Susirinkimo dovanos yra keturios: Bažnyčios mokymo pateikimas, jos vidinis atsinaujinimas, krikščionių vienybės skatinimas, dialogas su nuodėminguoju pasauliu. Šias mintis brolis Severinas pagrindė Susirinkimo dokumentų citatomis. „Ne visada lengva skaityti Susirinkimo dokumentus. Kartais reikia pamąstyti: ką tai reiškia man, kaip pagal tai turiu gyventi aš?” – kalbėjo brolis pranciškonas. Šios dokumentuose išdėstytos tiesos buvo labai svarbios prieš keturiasdešimt metų, jos išliko tokios pat ir iki šių dienų.

Minėjimo metu daug dėmesio skirta Vatikano II Susirinkimą pradėjusiam popiežiui Jonui XXIII. Aktorė Olita Dautartaitė skaitė šį popiežių charakterizuojančias ištraukas iš Alden Hatch knygos „Žmogus, vardu Jonas”.

Savo mintimis vakaro metu dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas prisiminė savo studijas vienintelėje tuo metu Lietuvoje veikusioje Kauno kunigų seminarijoje. Jos vyko jau pasibaigus Vatikano II Susirinkimui, tačiau visiems buvęs svarbus iš Vatikano atvykusių kunigų dažnai kartojamas žodis – „atsinaujinimas”, teikęs džiaugsmą ir lyg raudona gija driekęsis per visą gyvenimą. „Tai Viešpaties troškimas, kad gyventume atsinaujinimo dvasia“, – sakė vyskupas.

Su studentais, kitais vakaro dalyviais nuoširdžiai bendravo kunigas Kazimieras Ambrasas SJ. Jo pasakojimas apie tai, kaip slapta buvo įšventintas kunigu, darbavosi universitete, vėliau – Vatikano radijuje, padėjo giliau suvokti atsinaujinimo reikšmę.

Apie Susirinkimo idėjų poveikį kalbėjo ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Danė Šlapkauskaitė. Jos teigimu, Susirinkimo skelbtos idėjos pakeitusios Bažnyčios požiūrį į visus tikinčiuosius. Susirinkimo tėvai „suprato šiandieninį žmogų, visas įtakas, kurios žmogų kreipia iš kelio, suprato jauną žmogų, kuris, veikiamas ekonominių sąlygų, gali abejoti, klysti ir neturi būti smerkiamas”, – kalbėjo Danė Šlapkauskatė. Ji taip pat atkreipė dėmesį ir į Susirinkimo mintis apie tikėjimą, kuris turįs būti patrauklus, džiaugsmingas, teigiantis meilę.

Jaukią renginio atmosferą minėjimo metu kūrė Šiaulių katedros grigališkasis vyrų choralas (vadovė Diana Astrauskienė), Šiaulių universiteto liaudies instrumentinis ansamblis „Kanklės“ (vadovė Irena Lapinskienė), Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Rolanda Kalakauskienė).

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt