Trijų Karalių iškilmė Vilniuje
 
 

Sausio 8 d. Vilniaus Gailestingumo šventovėje buvo iškilmingai švenčiama Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė. Atvykę svečiai iš Kauno – Naujosios Sandoros bendruomenė – pakvietė susirinkusius tikinčiuosius padėkos maldai, prisimenant Viešpaties veikimą jų gyvenime. Jaunuoliai liudijo Dievo artumą, kurį jie patyrė įvairių išbandymų metu.

Iškilmingas šv. Mišias aukojęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo homilijoje akcentavo, kad Viešpaties Apsireiškimas yra tikėjimo šventė. Pasak ganytojo, gimęs Dievo Sūnus apreiškia Dievo Gailestingumą žmogui, apreiškia, kad Dievas yra meilė.
Tikėjimo šviesa sujaudina žmogų iki širdies gelmių, kaip kalba pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje: „Širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis“ (Iz 60, 5). Tai šviesa, kuri mus kviečia leistis į paslaptingą kelionę nugalint visas kliūtis, abejones. Toji šviesa pasirodo visoms tautoms, patraukia visus – ne tik žydus. Tikėjimas yra ta žvaigždė, kuri nurodo kelią, veda į labai konkretų žemės kampelį – Betliejų. Tai žvaigždė, kuri sukelia „begalinį džiaugsmą“ (plg. Mt 2, 10), nes ji išpildo giliausius žmogaus troškimus, atskleidžia tikrąjį mūsų pašaukimą – keliauti iki Dievo. Tikėjimas yra Dievo dovana. Jis neatleidžia mus nuo pareigos ieškoti, leistis į sunkią kelionę, kreiptis į žmones. Išminčiai klausinėja karalių, kunigus, Šv. Rašto žinovus ir gauna atsakymą: tai, kas parašyta Šv. Rašte. Tačiau tai suprasti ir priimti nelengva. Reikia turėti atviras širdis, vidinę laisvę, kuri leidžia žmogui priimti Dievo Žodį. Nei Erodas, nei Rašto žinovai nepajėgūs tam. Ir mes, jei keliausime vien žemės keliais, niekad nenukeliausime į Dievo namus.

Homiliją kardinolas baigė kviesdamas dalytis ta šviesa, kurią randame: „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus Jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mt 5, 6).

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt