Trijų Karalių iškilmė Vilniuje
 
 

Sausio 8 d. Vilniaus Gailestingumo šventovėje buvo iškilmingai švenčiama Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė. Atvykę svečiai iš Kauno – Naujosios Sandoros bendruomenė – pakvietė susirinkusius tikinčiuosius padėkos maldai, prisimenant Viešpaties veikimą jų gyvenime. Jaunuoliai liudijo Dievo artumą, kurį jie patyrė įvairių išbandymų metu.

Iškilmingas šv. Mišias aukojęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo homilijoje akcentavo, kad Viešpaties Apsireiškimas yra tikėjimo šventė. Pasak ganytojo, gimęs Dievo Sūnus apreiškia Dievo Gailestingumą žmogui, apreiškia, kad Dievas yra meilė.
Tikėjimo šviesa sujaudina žmogų iki širdies gelmių, kaip kalba pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje: „Širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis“ (Iz 60, 5). Tai šviesa, kuri mus kviečia leistis į paslaptingą kelionę nugalint visas kliūtis, abejones. Toji šviesa pasirodo visoms tautoms, patraukia visus – ne tik žydus. Tikėjimas yra ta žvaigždė, kuri nurodo kelią, veda į labai konkretų žemės kampelį – Betliejų. Tai žvaigždė, kuri sukelia „begalinį džiaugsmą“ (plg. Mt 2, 10), nes ji išpildo giliausius žmogaus troškimus, atskleidžia tikrąjį mūsų pašaukimą – keliauti iki Dievo. Tikėjimas yra Dievo dovana. Jis neatleidžia mus nuo pareigos ieškoti, leistis į sunkią kelionę, kreiptis į žmones. Išminčiai klausinėja karalių, kunigus, Šv. Rašto žinovus ir gauna atsakymą: tai, kas parašyta Šv. Rašte. Tačiau tai suprasti ir priimti nelengva. Reikia turėti atviras širdis, vidinę laisvę, kuri leidžia žmogui priimti Dievo Žodį. Nei Erodas, nei Rašto žinovai nepajėgūs tam. Ir mes, jei keliausime vien žemės keliais, niekad nenukeliausime į Dievo namus.

Homiliją kardinolas baigė kviesdamas dalytis ta šviesa, kurią randame: „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus Jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mt 5, 6).

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt