Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas JOKŪBAUSKAS (1929–1954–2012)
 
 

Su liūdesiu pranešame, kad šiandien, gruodžio 17 d., po sunkios ligos Marijampolės specialiose socialinės globos namuose mirė kun. jubil. Antanas Jokūbauskas.

Kunigas gimė 1929 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės parapijoje. Nuo 1950 m. iki 1954 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Įšventintas į kunigus 1954 m. rugsėjo 12 d. Kun. jubil. Antanas Jokūbauskas buvo paskirtas ir tarnavo šiose parapijose:

1954 09 21 Kauno šv. Jėzaus Širdies parapijos vikaras;
1960 12 12 Kėdainių šv. Jurgio parapijos vikaras;
1962 06 04 Milašaičių ir Ugionių parapijų klebonas;
1965 01 26 Skarulių parapijos klebonas;
1969 12 20 Šaravų parapijos klebonu;
1970 01 14 Gasčiūnų parapijos klebonas;
1970 09 25 Kėdainių parapijos vikaras;
1972 03 14 Gruzdžių ir Šiupylių parapijų vikaras;
1973 08 29 Palonų parapijos administratorius;
1974 04 22 Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratorius;
1991 01 31 Pašvitinio parapijos klebonas;
1991 06 10 Pašvitinio ir Gasčiūnų parapijų klebonas;
1991 08 14 Gasčiūnų parapijos klebonas;
1992 02 12 Veliuonos ir Juodaičių parapijų klebonas;
1992 04 09 Veliuonos ir Raudonės parapijų administratorius;
1994 05 06 Veliuonos parapijos klebonas, Raudonės ir Stakių parapijų administratorius;
1996 01 04 Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas;
1997 04 02 Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Kužių parapijų klebonas;
1997 11 04 Klovainių parapijos klebonas;
1999 04 10 Tytuvėnų parapijos klebonas;
2001 03 28 Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebonas bei Radviliškio dekanas;
2002 07 22 Lygumų ir Stačiūnų parapijų klebonas.

Nuo 2007 m. gegužės 22 d. kun. jubil. Antanas Jokūbauskas gyveno ir gydėsi Kauno arkivyskupijoje, nuo 2012 m. birželio 25 d. – Marijampolės specialiose socialinės globos namuose.

Velionis pašarvotas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Laidojimo šv. Mišios antradienį, gruodžio 18 d., 12 val., po jų kun. jubil. Antaną Jokūbauską išlydėsime į Ukmergės kapines.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt