Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

Š.m. gruodžio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko kasmėnesinis kunigų susirinkimas. Jo pradžioje Vilniaus Caritas direktorius L. Kukuraitis pristatė adventinę akciją „Gerumas mus vienija“. Direktorius atkreipė dėmesį, kad prieškalėdinių labdaros akcijų gausoje ši išsiskiria tuo, jog skatina rūpestį stokojančiaisiais padaryti įprasta sielovados dalimi. Kviesdamas aktyviai dalyvauti akcijoje, L. Kukuraitis trumpai apžvelgė praėjusių metų akcijos rezultatus.

Kunigams buvo pristatytas naujasis NT leidimas. Kard. A.J. Bačkis paprašė advento metu tikintiesiems paskelbti ruošiamą Lietuvos vyskupų laišką ir džiaugėsi naujovėmis: prel. A. Rubšio komentarais ir tekstinėmis sąsajomis. T. V. Aliulis MIC trumpai papasakojo šio NT vertimo atsiradimo ir teksto redagavimo istoriją. Taip pat pasidalino LBD planais paruošti vieningą visoms Bažnyčioms NT tekstą.

Gausiai susirinkusiems kunigams kardinolas dar kartą paaiškino Kunigų išlaikymo fondo steigimo tikslą ir privalumus. Dalyvavimas jame yra privalomas visiems arkivyskupijos kunigams, nes tai vienas iš konkrečių būdų realizuoti kunigišką solidarumą ir atsiliepti į Vatikano II Susirinkimo bei Kanonų teisės nurodymus. Fondo valdybos pirmininkas Vilniaus dekanas kun. M. Čeponis pristatė technines detales, atsakė į kunigų klausimus bei bulvarinėje spaudoje iškeltas abejones.

Kitas susirinkimas įvyks 2007 m. sausio 3 d.

-krš-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt