Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro šventė „Trijų Karalių belaukiant“
 
 

2007-uosius metus Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras pradėjo švente „Trijų Karalių belaukiant“, skirta katalikų tikybos mokytojams ir katechetams. Jos metu buvo pristatytas VAKC 2007 m. veiklos planas.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias koncelebravo Jo ekscelencija vyskupas Juozas Tunaitis. Kaip pastebėjo VAKC vadovė Lina Jakučionienė, 2007-ieji VAKC veiklos metai yra skiriami temai „Krikščioniškojo gyvenimo akimirkos“, todėl vienas svarbiausių Katechetikos centro uždavinių šiais metais – renginiai bendruomeniniam ir dvasiniam augimui. Jau šių metų rugpjūčio 23 – 25 dienomis planuojamos rekolekcijos metodinės tarybos nariams ir metodinių būrelių vadovams Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose. Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose rugsėjo 29 – 30 d. vyks rekolekcijos jauniesiems specialistams, lapkričio 24 – 25 d. – tikybos mokytojams, o lapkričio 30 – gruodžio 1 d. – katechetams.

Kaip ir kiekvienais metais daug dėmesio bus skiriama katalikų tikybos moksleiviams. VAKC, kartu su Vilniaus arkivyskupijos mokytojų Metodine taryba, šiais metais organizuoja net tris konkursus įvairių amžiaus grupių mokiniams. IV kl. moksleiviai kviečiami dalyvauti konkurse „Esu katalikas“. VII – VIII kl. mokiniams bus pasiūlytas fotografijos konkursas: „Mūsų liturginiai metai“. Vyresniems, X – XI kl. moksleiviams, konkursas „Geroji Naujiena šiandien“ startuos 2007 m. rugsėjo mėnesį.
Religinio ugdymo srityje planuojamas tikybos mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarų ciklas „Žmogaus asmens orumas“, vyksiantis 2007 m. vasario, balandžio, spalio bei lapkričio mėnesiais. Tikybos mokytojai kviečiami dalyvauti ir kituose kvalifikaciniuose seminaruose. Jau sausio 26 d. visi norintys galės dalyvauti seminare „Proceso drama Biblijoje“. Kovo mėnesį tikybos mokytojus, norinčius pagilinti savo kompiuterines žinias, VAKC kviečia į seminarą „Informacinių technologijų taikymas tikybos pamokose“. Balandžio 3 d. organizuojamas seminaras „Biblinė ir liturginė simbolika“, kurį ves daugeliui pažįstama viešnia iš Austrijos Hannelore Jaeggle.

Viena iš prioritetinių VAKC veiklos sričių yra parapinė katechezė. Šios veiklos koordinavimui šiais metais planuojama skirti itin daug dėmesio. Planuojama rengti gavėnios ir advento katechetų susitikimus. Vasaros pradžioje bus organizuojama sesija „Ateik... Pasilik... Sek“, skirta naujajai Sutvirtinimo Sakramento programai, o rugpjūčio mėnesį tikimasi surengti kūrybinę stovyklą Trakų rajone. Prasidėjus naujiems mokslo metams, rugsėjo mėnesį, planuojama atidaryti „Katechetų mokyklėlę“.

Anot L. Jakučionienės, Katechetikos centras pasiūlys dar daug jau visiems įprastų renginių, tokių kaip Gerosios patirties sklaidos seminarai, susitikimai su jaunaisiais specialistais bei džiugins organizuojamomis šventėmis.

2007 m. pirmoji šventė - „Trijų Karalių belaukiant“ – buvo baigta šventiniu koncertu Sielovados namuose. Po agapės tikybos mokytojai ir katechetai klausėsi brolių Justino ir Donato bei grupės „Think“ atliekamų dainų.

VAKC laukia visų norinčių dalyvauti ar prisidėti prie 2007 m. veiklos plano sėkmingo įgyvendinimo. Išsamią informaciją visi norintieji gali sužinoti VAKC interneto svetainėje http://www.vakc.lcn.lt ar paskambinę telefonu 8 5 212 5077.


VAKC informacinės sistemos administratorius
Kęstutis Cemnolonskis
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt