Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

Sausio 20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis diakonais pašventino akolitus Marek Butkevič, Saulių Bužauską, Edvard Dukel, Vitalij Kisel, Zbignev Mickevič, Povilą Narijauską, Marių Žitkauską, kurie darbuosis Vilniaus arkivyskupijoje ir Kaišiadorių vyskupijos akolitą Algirdą Akelaitį.

Šventimuose dalyvavo Seminarijoje, parapijose pastoracinių praktikų metu šventinamuosius ugdę kunigai, dėstytojai, bičiuliai ir šeimų nariai, Vilniaus propedeutinio kurso vadovai ir auklėtiniai. Skaitinius šventimų Mišioms pasirinko patys būsimieji diakonai. Homilijoje Jo Eminencija Audrys Juozas Bačkis drąsino šventinamuosius savo tarnystėje prisiminti Jeremijo žodžius apie tai, kad Dievas kiekvieną pažįsta ir dovanoja savo pašaukimą. Ganytojas išreiškė troškimą, kad šventinamieji visą gyvenimą liktų Jėzaus artumoje, brangintų Šv. Raštą, ir dažnai skaitytų . Taip pat Kardinolas priminė pal. J. Matulaičio dažnai kartotą mintį: „Jausti su Bažnyčia“, kvietė visada likti vienybėje su Bažnyčios mokymu, palaikyti vieni kitus, įvairiai ugdyti tarpusavio vienybę. Diakonai, priimdami šventimus, įsipareigoja gyventi celibate, atsisako žmonos, vaikų, bet neatsižada meilės. Evangelija apie gailestingąjį samarietį kviečia mylėti ir nešti gailestingumo žinią šių dienų pasauliui, rodyti jautrumą ir atlaidumą kitiems žmonėms.
Šv. Mišiose giedojo Vilniaus bernardinų bažnyčios liaudiškų giesmių – „kantičkų“ choras.


Po šv. Mišių vienas iš naujai pašventintų diakonų Marek Butkevič padėkojo Kardinolui, kunigams, šeimų nariams, bičiuliams ir visiems, lydėjusiems pašaukimo keliu. Šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. baigėsi iškilmingais pietumis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt