Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

Sausio 20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis diakonais pašventino akolitus Marek Butkevič, Saulių Bužauską, Edvard Dukel, Vitalij Kisel, Zbignev Mickevič, Povilą Narijauską, Marių Žitkauską, kurie darbuosis Vilniaus arkivyskupijoje ir Kaišiadorių vyskupijos akolitą Algirdą Akelaitį.

Šventimuose dalyvavo Seminarijoje, parapijose pastoracinių praktikų metu šventinamuosius ugdę kunigai, dėstytojai, bičiuliai ir šeimų nariai, Vilniaus propedeutinio kurso vadovai ir auklėtiniai. Skaitinius šventimų Mišioms pasirinko patys būsimieji diakonai. Homilijoje Jo Eminencija Audrys Juozas Bačkis drąsino šventinamuosius savo tarnystėje prisiminti Jeremijo žodžius apie tai, kad Dievas kiekvieną pažįsta ir dovanoja savo pašaukimą. Ganytojas išreiškė troškimą, kad šventinamieji visą gyvenimą liktų Jėzaus artumoje, brangintų Šv. Raštą, ir dažnai skaitytų . Taip pat Kardinolas priminė pal. J. Matulaičio dažnai kartotą mintį: „Jausti su Bažnyčia“, kvietė visada likti vienybėje su Bažnyčios mokymu, palaikyti vieni kitus, įvairiai ugdyti tarpusavio vienybę. Diakonai, priimdami šventimus, įsipareigoja gyventi celibate, atsisako žmonos, vaikų, bet neatsižada meilės. Evangelija apie gailestingąjį samarietį kviečia mylėti ir nešti gailestingumo žinią šių dienų pasauliui, rodyti jautrumą ir atlaidumą kitiems žmonėms.
Šv. Mišiose giedojo Vilniaus bernardinų bažnyčios liaudiškų giesmių – „kantičkų“ choras.


Po šv. Mišių vienas iš naujai pašventintų diakonų Marek Butkevič padėkojo Kardinolui, kunigams, šeimų nariams, bičiuliams ir visiems, lydėjusiems pašaukimo keliu. Šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. baigėsi iškilmingais pietumis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt