Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Rugsėjo 22-osios sekmadienį arkivyskupijos bažnyčiose ir arkikatedroje – padėkos malda už popiežiaus vizitą ir tarnystę
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis
Seminaras „Dvasingumas šeimoje“
Malda ir paminklo pašventinimu Kaune paminėtos kan. Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės
Vysk. A. Schneider knygos apie šv. Komuniją pristatymas
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Pal. Mykolo Giedraičio relikvija atkeliauja į Vilnių
Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje bus gerbiama pal. Teofiliaus Matulionio relikvija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos artėjančio ypatingojo Misijų mėnesio aktualijos
Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui – istorijos ir meno atradimai
Prieš 84 metus Vilniuje užrašyta Dievo Gailestingumo vainikėlio malda
Kaišiadorių vyskupų viešnagė Magdeburge
Jaunimo centro sezono atidaryme – trys „a“
Studijų metus malda arkikatedroje pradėjo Kauno akademinės bendruomenės
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas
Pašilaičiuose baigta statyti katalikiška ugdymo įstaiga
Italas monsinjoras Vilniaus arkivyskupijai dovanos šv. Kazimiero paveikslą
Suskaitmeninta dalis Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygų
Pradedant naujus mokslo metus – misionieriškas padrąsinimas arkivyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Panevėžio vyskupijos Caritas atkūrimo 30-mečio šventė Krekenavoje
Mokslo metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Alytuje
Šv. Roko atlaidai Kaimelio šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Laisvės dienos minėjimas Sukilėlių kalnelyje
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį – padėkos už laisvę kelias į Šiluvą
Kalvarijos parapijos Caritas veiklos 30-mečio jubiliejus
Žolinės šventė pas brolius pranciškonus Vilniuje
Žolinės iškilmė Trakuose
Mirė kunigas Juzef Narkun (1957 – 1982 – 2019)
Žolinė Pažaislyje – su žvilgsniu į dangų ir į Gražiosios Meilės Motiną
Dvasininkų piligrimystė į Kališo Šv. Juozapo šventovę Lenkijoje
G. kan. Edmundo RINKEVIČIAUS laidotuvės
Šv. Ignaco iškilmė Šiauliuose
Prasidės Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros atnaujinimo darbai
Palaiminimų šeštadienis Palangoje (video)
Kaune atsisveikinome su mons. Vincentu JALINSKU (1925–1958–2019)
Diak. Raimundo Zimkos kunigystės šventimai Panevėžio katedroje
Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė „Kai meilė budi”
Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Ministrantų stovykloje vasaros keliais vedė popiežiaus Pranciškaus šūkis „Jokio labirinto – į kelionę!“
Kauno arkikatedroje – diakonų šventimai ir malda už inauguruotąjį Prezidentą
Nauji kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Stovykloje „Esi vertas daugiau“ – popiežiaus mintys Lietuvos jaunimui ir daugiau kaip šimtas dalyvių
Normundo Figurino diakonystės šventimai
Nauji skyrimai (gegužės, birželio mėn.) Šlaulių vyskupijoje
Pasaulinė kunigų šventėjimo diena
Iškilmės Šiaulių katedroje
Malda už miestą prie Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos atvaizdo
Nauji skyrimai (birželio mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Devintinių procesija Panevėžio mieste
Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai
Šiaulių vyskupas vyko į šventę Pakražantyje
Arkivyskupijos dieną – apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Devintinių procesija Šiaulių miesto gatvėmis
Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas
Devintinių iškilmėse – procesija su Kristumi į Kauno gatves
Misijų bendrystės ir šlovinimo džiaugsmas su Evangelizacijos mokykla
Kaune tęsiasi Misijų savaitgalio susitikimai
Misionierių susitikimas ir pirmasis Miesto misijų vakaras
Akademinės sielovados bendradarbių susitikime – pasiekimų džiaugsmas ir planai
Kauno arkivyskupijos Carite – savanoriškos veiklos mokymai parapijų Caritui ir jaunimui
Palaiminimų šeštadienis Tauragėje (video)
Šiaulių vyskupas dalyvavo Šeduvos gimnazijos 100-mečio šventėje
Šėtoje minint Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines tėviškę paženklino koplytstulpis
Paminėtas Vilkaviškio vyskupijos Caritas 30-metis
Kunigų kongregacijos sekretorius lankėsi Kryžių kalne
Pradėtas pasirengimo laikas ypatingajam Misijų mėnesiui. Susitikimo dalyviams – svečio iš Vatikano sveikinimas
Vasaros savaitgalį susitikime Miesto misijų renginiuose!
Sekminės Kryžių šventovėje
Katechumenatas arba suaugusių asmenų ruošimas sakramentams Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė edukacinėje stovykloje „Malonės dovanos“
Ekumeninės Sekminės Šiauliuose
Garsiosiose Veprių Kalvarijose – atsiliepimas į popiežiaus skelbtą Maldos minutę už taiką
Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų
Jėzuitų misijos 450 m jubiliejui skirta Kauno I dekanato kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Vyskupo Kęstučio Kėvalo Pastoracinis Laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Jauniausia arkivyskupijoje Šv. Jono Pauliaus II parapija įspūdingo kryžiaus pašventinimu pradėjo naują bažnyčios statybos etapą
Kauno II dekanato parapijų Carito bendradarbių susirinkimas
Kunigų susirinkime – apie Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejų
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Nuolatinio diakonato kaip Bažnyčios tarnystės stiprinimo bei kitos aktualijos arkivyskupijos kunigų konferencijoje
Šv. Mišios arkikatedroje abiturientų Paskutinio skambučio proga
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM pasitikimas Kretingos bažnyčioje (video)
Kaune atsisveikinome su vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu OFM (1925–1952–konsekr. 1984–2019)
Palaiminimų šeštadienis Šilutėje (video)
Kauno arkivyskupijos Carite aptarta, kaip stiprinti parapijų vaikų dienos centrus
Švč. Sakramento bažnyčios atvertoje erdvėje – šv. Mišios daugiau kaip po pusės amžiaus
Maldos ir prisiminimų vakaras Kaune Jeanui Vanier (Žanui Vanjė) atminti
Atvirų vartų šventė pažinčiai su Kauno kunigų seminarija
Pašaukimų savaitės Kaune susitikimas su studentais
Įvyko pirmasis šiemet Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos tarybos posėdis
Kauno I dekanato mokytojams pristatytos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės asmenybės
Konferencija Kaune: kaip įveiksime totalitarinį palikimą – vergystės dvasią?
Seminaras sielovados bendradarbiams su dr. Katerina Lachmanova: „Dievas nuostabius darbus daro per silpnus žmones.“
Kunigų susirinkime kalbėta apie „fake news“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt