Naujas Panevėžio vyskupijos tinklapis
Raimundo Zimkos diakonystės šventimai
Kalėdų šventimas Kaune – Geroji naujiena vargstantiems ir visiems geros valios žmonėms
Kalėdų laikotarpio bendrystė Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – pasidalijimas šventiniais linkėjimais ir mintimis apie gilesnę advento prasmę
Džiugaus laukimo metą – Kauno arkivyskupijos bendradarbių susitikimas, padėka Dievui ir vieni kitiems
Šiaulių miesto centre palaiminta Prakartėlė
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pal. Mykolo Giedraičio pristatymas Kauno I dekanato kunigų konferencijoje
Kauno arkikatedroje sutikta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – dėmesys pal. Jurgiui
Minint garsaus Vilniaus ganytojo jubiliejų – Vilniaus katedroje atveriama relikvijų koplyčia
Jaunimo tikėjimo pagilinimo ir atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
I advento sekmadienį Kaune paminėtas pal. Jurgio Matulaičio vyskupo šventimų 100-metis
Šlovinimo vakare – malda už Kauną su kunigais misionieriais
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre aptarta Sužadėtinių grupių vadovų veikla
Telšiuose paminėtos dešimtosios vyskupo Antano Vaičiaus mirties metinės
Vargstančiųjų dieną – pagalbą teikiančių institucijų, savanorių bei ją priimančių žmonių susitikimai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pašaukimų sielovada
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Telšiuose – vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių vyskupo, kankinio Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos diecezinio tyrimo užbaigimo ceremonija
Kauno arkivyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Padėkos vakaras popiežiaus Pranciškaus sutikimo Kaune rengėjams
Šlovinimo vakaras jaunimui su grupe „Naujas kraujas“ iš Vilniaus
Seminaras iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“
Kauno arkivyskupijos Caritas komandoje dirbs tarptautiniai savanoriai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas Vyskupų sinodas
Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkikatedroje – malda už vyskupą Vladislovą Michelevičių minint 10-ąsias mirties metines
Kunigų ir kitų sielovados bendradarbių padėka Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80-mečio proga
Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams
Vakaras Jaunimo centre „Švęsk su šventaisiais“
Šiaulių vyskupijos jaunimo Atsinaujinimo diena
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius
Iškilmingos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą
Padėkos Mišios už popiežiaus Pranciškaus apsilankymo malones
Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai
Mokymai dekanatų Caritas koordinatoriams ir parapijų atstovams
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas
Jaunimo centre – teminis vakaras „Misija: pasaulis“
Institucijų darbuotojų šv. Mišios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta katechezė tėvams ir krikštatėviams prieš vaiko krikštą
Kauno įgulos bažnyčioje – padėka policijai ir viešojo saugumo tarnybai už tarnystę per popiežiaus vizitą
Visuotiniai atlaidai Kaišiadorių katedroje – Dievo gailestingumo koplyčioje
Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Pašventinti naujosios Kulautuvos bažnyčios pamatai
Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje atgarsiai Vilkaviškio vyskupijoje
Per pusantro šimto jaunuolių iš Šiaulių vyko į susitikimą su popiežiumi
„Sriubos“ valgykloje Kaune – pasidalijimas pietumis ir džiaugsmu su stokojančiais popiežiaus Pranciškaus vizito proga
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Rugsėjo 21–23 d. nenutrūkstamas maldos budėjimas Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Artėjant popiežiaus vizitui – rugsėjo 21 d. kvietimas priimti SUTAIKINIMO sakramentą ir rugsėjo 23 d. šv. Mišių tvarka Kauno bažnyčiose
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ
Nauji kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
VA „Caritas“ kviečia į atvirų durų dienas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie aktyvesnę sielovadą parapijose bei artėjantį popiežiaus vizitą
Naujo sezono atidarymas Jaunimo centre
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų susirinkime – praktinė informacija apie susitikimus su popiežiumi
Moksleivių ateitininkų vasaros akademija
Akademinių bendruomenių malda Kauno arkikatedroje
Šv. Jono Pauliaus II apsilankymą įamžins jo vardo bažnyčia Vilniuje
Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijas
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“
Mokslo metų pradžios šventė tikybos mokytojams
Artėjant mokslo metams – Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija su popiežiaus žinia jaunimo ugdytojams
Žolinę prisiminus
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo piligriminis žygis „Būkite linksmi ir džiūgaukite“
Savanorių mokymuose Kaune – 500 popiežiaus ambasadorių
Kauno jaunimas – jaunimo festivalyje „Welcome to Paradise“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius
Kunigų rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje
Kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių stovykla
Kaišiadoryse lankėsi Vatikane tarnaujantys dvasininkai
Kunigų ir diakonų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Pašaukimų stovykla: „Nesvarbu, ką pasirinksi – Dievas vis tiek Tave mylės!“
Panevėžio vyskupijos kunigų skyrimai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė Birštone
Vilkaviškio katedros konsekravimo dvidešimtmetis
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Jaunimo stovykla Pašvitinyje
Šv. Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekracija
Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiai – 120 metų
Kunigystės šventimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (atnaujinta, 2018 m. birželis–liepa)
Varniuose iškilmingai paminėtos kunigo kankinio Pauliaus Racevičiaus 110 gimimo metinės
Misijų savaitės žinia jaunimui ir šeimoms
Mokslo metų pabaiga su tikybos mokytojais
Misijų kelyje – tarnavimo artimui vietos, padrąsinimas tikėti ir liudyti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt