Nauji skyrimai Panevėžio vyskupijoje
Nauji skyrimai (2017 m. birželis-liepa-rugpjūtis) Kauno arkivyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Šv. apašt. Petro ir Pauliaus Didieji atlaidai Šiauliuose
Telšių vyskupijos kurijoje svečiavosi 14-kos savivaldybių vadovai
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupijos jaunimas Lietuvos Jaunimo dienose
Jubiliejinės sukaktuvės Bazilionuose (Šiaulių vyskupija)
Baigiamieji Misijų savaitės susitikimai – su troškimu tarnauti žmonėms ir šlovės giesmėmis Viešpačiui
Misijos Trakuose
Miesto kavinėje – žinia kauniečiams apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį
Tęsiasi misijos Kauno mieste: pokalbis kavinėje apie Bažnyčios... pinigus, slovakų pučiamųjų kvintetas bei Lietuvos jaunimo dienų šlovintojai
Kaune „Miesto misijose“ – svečių iš Vilniaus, Mažeikių, Vievio pokalbiai, dainuojamoji poezija, liudijimai ir šlovinimas
Kaune „Miesto misijoms“ rengiamasi su misionieriais iš Slovakijos
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė Kaune – su procesija miesto gatvėmis
Devintinių procesijos Šiaulių mieste
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“
Diakonų šventimai Vilkaviškio katedroje
Kunigų ir diakonų skyrimai (2017 m. birželis) Kauno arkivyskupijoje
Dvasininkų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija užbaigti mokslo metai
Kunigų susirinkime – apie artėjančias šventes vyskupijoje ir Lietuvoje
Aukščiausiojo Kunigo iškilmė Šiauliuose
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras su dekanatų metodinių centrų vadovais apibendrino praėjusius mokslo metus
Sekminės su malda Veprių Kalvarijose
Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje
Per Sekmines konsekruota Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos laikinųjų įžadų šventė
Konkurso „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017“ laureatai
Vaikų gynimo dieną melstasi už vaikų laimę
Šv. Mišios už Kauno abiturientus arkikatedroje bazilikoje
Pastoracinių tarybos narių susitikimas su arkivyskupu L.Virbalu
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas „Gerumo žvaigžde“
Jonavos dekanate vyko Pastoracinių tarybų susitikimas
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių padėka vysk. Kęstučiui KĖVALUI
„Hanzos dienų“ Kaune proga – bendrystės džiaugsmas Kauno arkivyskupijos kiemelyje
Kunigų susirinkime kalbėta apie kunigystės pašaukimo dovaną
Šilavoto davatkyno dešimtmečio iškilmių garbingas svečias – Apaštališkasis nuncijus
Hospisas minėjo penkerių metų veiklos sukaktį
Kauno arkivyskupija kviečia į savo programą Hanzos dienose‘2017 – APLANKYK Papilio 3 KIEMELĮ!
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose pašventinta koplyčia
Kunigų konferencijoje – padėka Dievui už vyskupo Kęstučio Kėvalo tarnystę Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai lankėsi Kaišiadoryse
Telšiuose vyko viktorina „Iš praeities per dabartį į ateitį“
Šiaulių Motinos ir vaiko klinikoje vyskupas aukojo šv. Mišias už Mamas
Renatas Švenčionis įšventintas kunigu Vilniaus arkivyskupijoje
Jaunimo centre – malda su arkivyskupu Lionginu Virbalu
Šiaulių vyskupijos kunigų piligriminė kelionė arkiv. T. Matulionio gyvenimo vietomis
Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje – apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę
Sutvirtinamųjų šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Dievo gailestingumo sekmadienį Šiauliuose švęstos „Vaikų Velykėlės“
Kunigų diena Dievo Gailestingumo šventovėje
Seminaras „Bendruomeninė ir asmeninė malda“ maldos grupių vadovams
Ugdymo seminaras „Būti Bažnyčios tarnu“ parapijų referentėms
Per Atvelykį – Dievo Gailestingumo atlaidai Kaišiadorių katedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje: „Šiandien yra mūsų vilties šventė.“
Kryžiaus kelias į Trijų Kryžių kalną
Šimtai kauniečių ėjo Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio eiseną Kaune
Didžiojo ketvirtadienio iškilmės Vilkaviškio vyskupijos katedroje
Didysis Ketvirtadienis Šiaulių katedroje
Vyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno arkikatedroje Paskutinės vakarienės Mišiose
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais
Šv. Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: „Su Jėzumi esame geroje draugijoje“
Bendruomenių atstovai mokėsi būti arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais
Vilniaus kunigų susirinkime kalbėta apie jaunimo sielovadą
Vilniaus arkivyskupijoje Šv. Komuniją galės dalyti 33 pasauliečiai
Sutvirtinamųjų rekolekcijų savaitgalis
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaiduose Kauno arkikatedroje palaimintas restauruotas jos titulo altorius
Diskusija kavinėje „Bausti negalima pasigailėti“ iš ciklo „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“
Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų posėdyje aptarta jaunimo sielovada
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Būkite šventi, nes aš esu šventas“
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai atliko gavėnios rekolekcijas
Sakraliosios muzikos valandos Vilkaviškio katedroje
Šiaulių vyskupijos kunigų susitikime aptarti aktualūs klausimai
Ligonių diena Šiluvoje
Arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojų Susikaupimo diena Kulautuvoje
Ugdymo seminaras Kaune „Gydymo mokykla“ maldos grupėms ir bendruomenėms
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje jos atšventinimo 25-mečio ir naujų vargonų palaiminimo proga
Vilniaus arkivyskupijos katechetai pradėjo Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programą
Pirmasis liturgijos skaitovų ugdymo seminaras
Tęsiamas arkivyskupijos sielovados ilgalaikės perspektyvos aptarimas
Kauno arkivyskupijos 2016 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta institucijų veikla ir 2017 m. gairės
Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Gavėnios rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos darbuotojų ir bendruomenių narių piligrimystė į Kaišiadoris
Patvirtinti Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatai
Metinė Kauno arkivyskupijos Caritas konferencija
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2017 m. kovo mėn.)
Arkivyskupo Teofiliaus Matuliono metų piligrimystė Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija – piligrimystėje į Kaišiadoris
Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie arkivyskupo Teofiliaus asmenybę
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Lietuvos Dangiškojo Globėjo Šventė Vėžaičiuose
Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – ciklo „Gilyn“ paskaita apie sakramentus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt