Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste
Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos
Padėka pašvęstiesiems Kristaus Paaukojimo šventėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje
VA Carito Laikinuosiuose namuose veiklą pradeda Priklausomybių konsultacinis punktas
Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ Šeimos centre
Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Caritas susikaupimo dienos
Sužadėtinių grupių vadovų mokymai
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime svarstyta apie bažnytinių bendruomenių svarbą
Ekumeninės pamaldos Kaune
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Besidomintiems misijomis parapijose – susitikimas su misionieriais tėvais redemptoristais iš Slovakijos
Naujas susitikimų ciklas „Žvelkime į Evangelijas plačiau“ sužadėtinių grupių vadovams
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – artėjančio Lietuvos šimtmečio paminėjimo aktualijos bei šių metų sielovados planai
Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Dievo Tarno kun. Pranciškaus Budrio minėjimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptarti pastoraciniai klausimai
Moksleiviai dalyvavo kūrybinio dailyraščio konkurse „Geroji žinia“
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai
Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta šeimų sielovada
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 74-ųjų kankinystės metinių minėjimas
Trys karaliai aplankė Šiaulių vyskupą
Kauno arkikatedroje Įšventinti du nauji kunigai
Naujuosius metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Biblijos pažinimo seminaru
Jaunieji Kauno piligrimai dalyvavo Emanuelio bendruomenės susitikime Budapešte
Institucijų darbuotojai bendra malda pradėjo Naujus metus
2017-ieji Kauno arkivyskupijoje
Restauruoti vertingi Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių paveikslai
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunuolius drauge sutikti naujuosius metus
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimas Šeduvoje
Diakono šventimai Šiaulių katedroje
Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje – su nauja Dievo meilės žinia
Šv. Kūčių vakarienė kartu su Kauno miesto stokojančiais
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų Kūčių agapė
Arkivysk. L. Virbalo homilija švenčiant Eucharistiją su sielovados bendradarbiais
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija
Betliejaus taikos ugnis pasiekė Šiaulius
Kunigų konferencijoje – apie Kalėdas kaip Dievo prakalbinimą ir žmogaus atsivėrimą
Vaikinų savaitgalis „Kitoks laikas“ Pranciškonų vienuolyne Klaipėdoje
Adventiniame šeimų susitikime – „Apie ištikimybę ir ne tik...“
Kalėdinis VA Carito „Dienoraštis“
Padėkos vakaras jauniesiems savanoriams
Šviesos miestelį aplankė arkivyskupas L.Virbalas
Kauno I dekanato Carito adventinė popietė
Seminaras sužadėtinių grupių vadovams
Laukiant šv. Kalėdų – Kauno ARKOS bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių šventė BičiulAUKIME
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos – Šiaulių vyskupijos globėjos – iškilmė
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO adventinis sveikinimas
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos
Jaunimo atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
Vidinio išgydymo popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37)
Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą arkikatedroje – Dievo Motinos komandų palaiminimas
Kunigų susirinkime kalbėta apie Gender ideologiją
Aukštųjų mokyklų bendruomenių susitikimas Kauno kurijoje apie krikščionio misiją akademinėje erdvėje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Šeimos centre
Kviečiame užsukti į Benamio prakartėlę
Kauno I dekanato kunigams pristatyti bažnytinio meno kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
ALFA kurso baigiamoji šventė Jaunimo centre
Talentų vakaras su ARKOS bendruomenės bičiuliais Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados posėdis
Besibaigiančius pal. Teofiliaus Matulionio metus vyresnių klasių mokiniai baigė svarstymais apie laisvę ir auką
Dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijos apie brandų dvasingumą
Seminaras Kaune „Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie lytiškumą be moralų“
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Šv. Cecilijos šventės proga – arkivyskupo padėka parapijų vargonininkams ir chorvedžiams
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija apie maldą
Sužadėtinių rengėjų mokymai Šeimos centre
Advento idėjos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupijos kunigų kasmėnesiniame formacijos susirinkime buvo minimos ir 130-osios vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės
Konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“
Merginų savaitgalio rekolekcijos „Kitoks laikas“
Pasaulinę vargstančiųjų dieną – artimui tarnaujančių organizacijų ir bendruomenių malda ir susitikimas Kaune
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Kauno kunigų seminarijos malda Aušros Vartų atlaiduose
Piligrimystėje į Aušros Vartų atlaidus – malda už Kauno arkivyskupiją
Vargonininkų seminaras apie giedojimą liturgijoje
Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejaus paminėjimas Raseiniuose
Šiauliečiai vyko parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų į Kaišiadoris
Jaunimo vadovų seminaras
Carito kvietimas skirti vieną valandą savo laiko
Kunigų susirinkime – Bažnyčios socialinis mokymas ir Carito tarnystės
Vilniaus Katedros Tremtinių koplyčioje stovės Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūra
Seminaras parapijų referentėms apie komunikaciją ir informaciją
Konferencija „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“ Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – mokymai Sutvirtinimui rengiančioms parapijų komandoms
Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai
Pal. Teofiliaus metų Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje
Šiaulių vyskupas pašventino atnaujintą Užvenčio kapinių koplyčią
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų šv. Mišios
Ugdymo programą baigia ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – malda už mirusius dvasininkus, pažintis su brolių karmelitų tarnyste
Seminaras bažnyčių puošėjams apie prakartėlių įrengimą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt