Šiauliuose organizuotos dvi Devintinių procesijos
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigiamoji konferencija
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vilniuje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis
Vyskupas Eugenijus Bartulis švenčia 40 kunigystės metų jubiliejų
Seminaras tikybos mokytojams „Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta (Mt 7,2)“
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ Kauno arkikatedroje
Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas
Devintinių atlaiduose Švč. Sakramento rektorate – malda ir už bažnyčios atstatymą
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Konkursas „Gailestingumo apaštalas“
Kauno senamiesčio kavinėje – arkivyskupo pokalbis su kauniečiais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sėkminių atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Seminaras apie šeimos planavimą ir gyvybės apsaugą sužadėtinių grupių vadovams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Kauno arkivyskupijos IV klasių moksleivių tikybos viktorina „Irkis į gilumą“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos šeimos centre aptartas Natūralaus šeimos planavimo mokymas
Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vizitas Toronte
Gegužinių pamaldų pradžia Telšių vyskupijoje –prie seniausios Lurdo grotos Palangoje
Raseinių dekanato šeimų šventė
II seminaras Kauno arkivyskupijos vargonininkams „Liturgija – mokslas ir menas“
Kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Medijos pamokoje ir popamokinėje veikloje“
Gyvybės dieną – konferencija „Iššūkis gyvybei“ Kaune
Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje
Futbolo švente paminėtas Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio jubiliejus
Giedojimo seminaras Jaunimo centre
Maldos grupių vadovų mokymuose „Kaip meldžiamės, taip ir gyvename“ – pirmasis seminaras apie maldos grupių tapatybę
KAJC popietė jaunimui su laipiojimo pramoga
Evangelizuoti neformaliai – įmanoma! Seminaras jaunimo vadovams
Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkime pristatytas Tyrų širdžių judėjimas
Tarp „Gyvybės apdovanojimų 2016“ nominantų – Kauno arkivyskupijos jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“!
Miesto misijų vakaras kavinėje: į žmonių klausimus – vyskupo atsakymai
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – liturgijos žinių atnaujinimas
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
II seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų zakristijonams „Grožis ir jaukumas bažnyčioje“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos jaunimo sielovados aktualijos
Gailestingumo jubiliejaus konferencija Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje: nesvyruojančio Marijos tikėjimo pavyzdys
Paskaitos „Vilkaviškio vyskupijos istorija“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos šeimos centras kviečia palaikyti iniciatyvą „Už blaivią“ piliečių parašais keičiant Alkoholio vartojimo įstatymą
Sužadėtinių rengėjų mokymai apie krikščionišką požiūrį į lytiškumą
Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu
Šv. Mišios su nuteistaisiais: visada turėti viltį
Velykų sekmadienio rytmečio pamaldos Kauno arkikatedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio procesija Kaune nešant miestui Gailestingosios meilės žinią
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: „Sustokime šalia Marijos po Jėzaus kryžiumi.“
Paskutinės vakarienės Mišiose Kauno arkikatedroje – kojų plovimo apeigos
Praktinės veiklos seminaras tikybos mokytojams „Socialumas žaidžiant“
Krizmos Mišiose pažadus atnaujino Vilniaus arkivyskupijos kunigai
Į aliejų šventinimo šv. Mišias Šiaulių katedroje susirinko visi vyskupijos kunigai
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje: „Jėzus nori per mus nešti Gerąją naujieną“
Šiaulių vyskupijos kurijoje Didžioji savaitė pradėta rekolekcijomis
Kunigų rekolekcijos Šiluvoje su misionieriais iš Slovakijos
Jaunimo piligriminė kelionė „Atrask gailestingumą“ po jubiliejines šventoves Lietuvoje
Ugdymo seminaras parapijų vargonininkams
„Jaunimo šviesos” bendruomenės (Prancūzija) misijos Šiauliuose
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su archeologu ir filosofu doc. dr. Mindaugu Bertašiumi
Kauno arkivyskupijos „Carito“ vadovų susitikimuose pasidalyta tarnystės patirtimi ir planais
Kauno kunigų seminarijos Kryžiaus kelio malda drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomene ir arkivyskupijos Jaunimo centru
Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena - kovo 19-ąją
Kūrybos ir muzikos vakaras su padėka Dievui už talentus ir meilę
Švč. Sakramento adoruotojų diena „Pastačiau gailestingumo sostą žemėje“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Kovo 11-osios Maldos pusryčiai Tytuvėnuose
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Šiauliuose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos gavėnios rekolekcijos Marijampolėje
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras apie sužadėtinių evangelizaciją Kaune
Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičiuose kovo 4-ąją
„24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkimas
Seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų referentėms iš mokymų ciklo „Kaip pamatyti Bažnyčios veidą“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro savanorių ir aktyvių šeimų gavėnios rekolekcijos
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vyskupo Rimanto Norvilos 25 metų kunigystės jubiliejus Vilkaviškyje
Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo diena
Lazdijų dekanato karitiečių ataskaitinis susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojų Susikaupimo diena Kulautuvoje
Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ ataskaitinė konferencija
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie gailestingąjį Bažnyčios žvilgsnį į išsituokusius
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į Dievo Gailestingumą
Minint Pasaulinę ligonių dieną – malda LSMU Kauno klinikose ir naujos koplyčios pašventinimas Kauno klinikinėje ligoninėje
Kauno arkivyskupija vėl kviečia į Šv. Valentino dieną KITAIP – „Meilės nuotykis 3x77“ „Žalgirio“ arenoje
Pelenų dienos liturgijoje Kauno arkikatedroje – kvietimas į gailestingumą malda, išmalda ir pasninku
Malda už ligonius ir medikus LSMU ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Natūralaus šeimos planavimo seminaras Vilkaviškyje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkime aptarta veikla ir Gailestingumo jubiliejaus darbai
Pašvęstojo gyvenimo metai įtekėjo į Gailestingumo metus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »»
 
 
   

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt