Seminaras Kaune „Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie lytiškumą be moralų“
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Šv. Cecilijos šventės proga – arkivyskupo padėka parapijų vargonininkams ir chorvedžiams
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija apie maldą
Sužadėtinių rengėjų mokymai Šeimos centre
Advento idėjos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupijos kunigų kasmėnesiniame formacijos susirinkime buvo minimos ir 130-osios vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės
Konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“
Merginų savaitgalio rekolekcijos „Kitoks laikas“
Pasaulinę vargstančiųjų dieną – artimui tarnaujančių organizacijų ir bendruomenių malda ir susitikimas Kaune
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Kauno kunigų seminarijos malda Aušros Vartų atlaiduose
Piligrimystėje į Aušros Vartų atlaidus – malda už Kauno arkivyskupiją
Vargonininkų seminaras apie giedojimą liturgijoje
Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejaus paminėjimas Raseiniuose
Šiauliečiai vyko parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų į Kaišiadoris
Jaunimo vadovų seminaras
Carito kvietimas skirti vieną valandą savo laiko
Kunigų susirinkime – Bažnyčios socialinis mokymas ir Carito tarnystės
Vilniaus Katedros Tremtinių koplyčioje stovės Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūra
Seminaras parapijų referentėms apie komunikaciją ir informaciją
Konferencija „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“ Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – mokymai Sutvirtinimui rengiančioms parapijų komandoms
Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai
Pal. Teofiliaus metų Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje
Šiaulių vyskupas pašventino atnaujintą Užvenčio kapinių koplyčią
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų šv. Mišios
Ugdymo programą baigia ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – malda už mirusius dvasininkus, pažintis su brolių karmelitų tarnyste
Seminaras bažnyčių puošėjams apie prakartėlių įrengimą
Kunigų susirinkime – pažintis su vyskupu nominatu ir Tribunolo darbo pristatymas
Dėl ugdymo įstaigų Pilaitės mikrorajone
Seminaras maldos grupių vadovams apie maldą Biblijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Pokyčiai Telšių vyskupijos katedroje
Evangelizacijos mokyklos savaitgalis Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos piligrimai išvyksta į Lietuvos dieną Fatimoje
Kauno I dekanato parapijų šeimų vadovų susitikimas
VA „Caritas“ paramos koncertas kviečia padėti vaikams užgauti
Rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose
Dekanų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai diecezinėje Kryžių Šventovėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Kaišiadoryse
Kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei Vilkaviškio katedroje
Kauno arkikatedros parapijos Atsinaujinimo dienoje – pranešimai ir liudijimai apie Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie diskusijas Bažnyčiai užduodamais „kritiniais“ klausimais viešojoje erdvėje
Apie atsinaujinimo dieną Panevėžyje
Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė Šeduvoje
Šiaulių vyskupas laimino karius, išlydimus į tarptautinę misiją Malyje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2017 m. rugsėjis)
Mons. Algirdas Jurevičius paskirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi
Kauno arkivyskupijos moksleivių žygis į Šiluvą pėsčiomis „Ateikite ir pamatysite“ (plg. Jn 1, 39)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie rengimą sakramentams
Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas apygardos prokuratūroje apie kovą su prekyba žmonėmis ir kita nusikalstama veika
Prieš naujus mokslo metus Vilkaviškio tikybos mokytojai ir katechetai susitiko tradicinėje Rudens konferencijoje
Kalbėta apie švietimo įstaigų situaciją Vilniuje
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)
Vilniaus arkivyskupija rengiasi prikelti Misionierių ansamblį
Žolinė Pažaislyje
Paskirta nauja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktorė
Beveik 100 jaunuolių bendrystės džiaugsmas vasaros stovykloje Esi vertas daugiau’17
Kauno arkivyskupijos parapijų jaunieji patarnautojai stovyklavo Ministrantų stovykloje
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla
Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje – koplyčios pašventinimas ir būsimos bažnyčios bei monumento „Pašaukti laisvei“ kapsulės įdėjimas
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji skyrimai Panevėžio vyskupijoje
Nauji skyrimai (2017 m. birželis-liepa-rugpjūtis) Kauno arkivyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Šv. apašt. Petro ir Pauliaus Didieji atlaidai Šiauliuose
Telšių vyskupijos kurijoje svečiavosi 14-kos savivaldybių vadovai
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupijos jaunimas Lietuvos Jaunimo dienose
Jubiliejinės sukaktuvės Bazilionuose (Šiaulių vyskupija)
Baigiamieji Misijų savaitės susitikimai – su troškimu tarnauti žmonėms ir šlovės giesmėmis Viešpačiui
Misijos Trakuose
Miesto kavinėje – žinia kauniečiams apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį
Tęsiasi misijos Kauno mieste: pokalbis kavinėje apie Bažnyčios... pinigus, slovakų pučiamųjų kvintetas bei Lietuvos jaunimo dienų šlovintojai
Kaune „Miesto misijose“ – svečių iš Vilniaus, Mažeikių, Vievio pokalbiai, dainuojamoji poezija, liudijimai ir šlovinimas
Kaune „Miesto misijoms“ rengiamasi su misionieriais iš Slovakijos
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė Kaune – su procesija miesto gatvėmis
Devintinių procesijos Šiaulių mieste
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“
Diakonų šventimai Vilkaviškio katedroje
Kunigų ir diakonų skyrimai (2017 m. birželis) Kauno arkivyskupijoje
Dvasininkų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija užbaigti mokslo metai
Kunigų susirinkime – apie artėjančias šventes vyskupijoje ir Lietuvoje
Aukščiausiojo Kunigo iškilmė Šiauliuose
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras su dekanatų metodinių centrų vadovais apibendrino praėjusius mokslo metus
Sekminės su malda Veprių Kalvarijose
Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje
Per Sekmines konsekruota Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos laikinųjų įžadų šventė
Konkurso „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017“ laureatai
Vaikų gynimo dieną melstasi už vaikų laimę
Šv. Mišios už Kauno abiturientus arkikatedroje bazilikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt