Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas svečiavosi „Arkos“ bendruomenėje
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre – kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ bei moksleivių darbų paroda
Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus jos bendradarbius
Seminaras „Giesmių giesmė. Biblinės meilės lyrikos įžvalgos apie žmogaus asmens tikrovę“
Kauno arkivyskupijos jaunimas Taizé susitikime Rygoje ir pamaldose Kaune
Vilniaus kunigų susirinkime kalbėta apie piliečių pasipriešinimą kariniuose konfliktuose
Taizé Europos jaunimo susitikimas Rygoje
Padėka už praėjusius metus ir malda už taiką Kauno arkikatedroje
2016-ieji Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro advento rekolekcijos
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieššventiniame susitikime – padėka Dievui ir žmonėms
Adventinis Šiaulių vyskupo susitikimas su Respublikinės Šiaulių ligoninės bendruomene
Šiaulių vyskupas aplankė vaikų lopšelio-darželio „Coliukė“ vaikus
Šiaulių vyskupo interviu „Airijos dienai“
Kauno I dekanato Carito adventinė popietė
Kokio kunigo reikia šių dienų Bažnyčiai? Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje – apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lớpez QUINTANOS pasidalijimas
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo laiške – kvietimas padėti kiekvienam rasti kelią pas Kristų ir į bendruomenę
Šiaulių visuomenei pristatytas Dievo tarnas kun. Pranciškus Budrys
Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai susitiko kolegių seminare „Šviesos belaukiant“
Šiaulių vyskupijos Globėjos iškilmė
Ugdomasis seminaras sužadėtinių grupių vadovams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Lietuvos kankinius
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ dalyvavo regioninėje diskusijoje apie kūdikių globos aspektus pertvarkos eigoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta parapijų pastoracinių tarybų veikla
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Adventinis susikaupimas Šiaulių vyskupijos kunigams
Kauno I dekanato dvasininkų susitikime kalbėtasi apie sielovadą Sibiro žemėse
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Katechetai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje
Vilkaviškio dekanato šeimos centro susirinkimas
Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos Kaišiadorių katedroje
Gailestingumo metų uždarymas Vilkaviškio katedroje
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aplankė kalines Panevėžio pataisos namuose
Apaštalinis nuncijus su Vilkaviškio vyskupijoje tarnaujančiais vyskupais ir kunigais meldėsi už mirusius dvasininkus
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sudarytos darbo grupės posėdis
Kauno kunigų seminarija jubiliejinių metų užbaigimo iškilmėse (foto albumas)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime pokalbis apie klerikalizmą
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: Geroji naujiena šiuolaikinio mokslo kontekste; teisiniai parapijų veiklos klausimai
Gailestingumo jubiliejaus užbaigimas Vilniaus arkivyskupijoje
VA „Caritas“ paramos koncerte – pagalbos ranka gatvėje gyvenantiems jaunuoliams
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kalinių Gailestingumo jubiliejaus diena Vilniuje
Kalinių jubiliejaus dieną – susitikimai ir malda su nuteistaisiais Praveniškėse
Lapkričio 1-ąją – jaunimo evangelizacinė programa „Šviesa naktyje“ Kauno senamiestyje
Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje – institucijų darbuotojų Mišios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – eismo saugumo klausimai
Šiaulių vyskupo 2017 m. kalendoriaus pristatymas
Kauno I dekanato parapijų / rektoratų Šeimos centrų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos kunigams apie šeimų sinodą kalbėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Šiaulių vyskupijoje pradedama kun. Ignaco Štacho beatifikacijos byla
Jaunimo vadovų ir mokytojų piligriminė kelionė po jubiliejines šventoves Lietuvoje
Atsinaujinimo diena Klaipėdoje
Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios atidarymas Tytuvėnuose
Kunigų konferencijoje – tikėjimo situacija Kauno arkivyskupijoje ir sielovadinės galimybės atsiliepti į jos iššūkius
Aušros Vartų atlaidai lapkričio 13-20 dienomis Vilniuje
Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje
Pal. Mykolo Sopočkos relikvijų išstatymas Kaišiadorių katedroje
Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis susitikimas ir Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė Telšiuose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Marijos diena Šiluvoje
Vakaras su A. Raudoniaus giesmėmis ir liudijimais Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Verkių Kalvarijos – atviros miestiečiams ir piligrimams
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Praeitis - šiandienai”
Katechetai gilino žinias apie Išganymo istoriją
Duris atvėrė užsieniečių integracijai skirtas VA „Caritas“ centras
Tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Marijampolės bazilikoje
Pašventintas Grigiškių bažnyčios kertinis akmuo
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Palendriuose
Pagėgiuose konsekruota Šventojo Kryžiaus bažnyčia
Slengiuose pašventinti naujai statomos bažnyčios pamatai
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia parapijas konkrečioms veikloms
Šv. Mišios už taiką pasaulyje, Dievo tautą, gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus, diakonus
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – paskyrimai ir dėmesys pasirengimui sakramentams
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vyriausiam Panevėžio vyskupijos kunigui 100 metų
Carito bendruomenės tarnystė ir susitikimai Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
G. Grušas: Universitetai ir mokyklos yra gailestingumo erdvė
Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija
Vilkaviškio katedros pamatų pašventinimo sukaktis
Rugsėjo 1-ąją – Kauno akademinės bendruomenės malda arkikatedroje bazilikoje
Kauno arkivyskupijoje šv. Mišiomis ir konferencija pradėti nauji tikybos mokymo metai
Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Balbieriškio bažnyčios kertinio akmens pašventinimas
Kauno kunigų seminarijoje – nauji kandidatai rengtis kunigystei
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas Alksnėnuose
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Žolinės šventimas Pivašiūnuose
Žolinė Pažaislyje
Marijos diena Šiluvoje: „Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas.“
Kaišiadorių vyskupijos jaunimas PJD Krokuvoje
Prienų parapijos jaunimo nuotykiai Pasaulio Jaunimo dienose
„Gražiausia tai, kad kelionė tik prasideda.“ Kauno arkivyskupijos jaunųjų piligrimų pasidalijimas iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje
„Carito“ organizacijų susitikimas su Kauno arkivyskupu L. Virbalu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt